Πώς μεταβιβάζουν ακίνητο όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία

Πώς μεταβιβάζουν ακίνητο όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία

Η βεβαίωση οφειλής που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εκδίδεται ψηφιακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

2' 22" χρόνος ανάγνωσης

Ταχύτερες και ευκολότερες γίνονται οι διαδικασίες για τους φορολογουμένους που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα ή να εισπράξουν χρήματα, αλλά δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, καθώς έχουν ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα χρέη στην εφορία. Πλέον η βεβαίωση οφειλής που απαιτείται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών θα εκδίδεται ψηφιακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η νέα αυτοματοποίηση της διαδικασίας αφορά πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο, διευκολύνοντας τους φορολογουμένους, καθώς σήμερα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεκάδες δικαιολογητικά, ενώ την ίδια στιγμή το Δημόσιο θα εισπράττει χρέη τα οποία είτε καθυστερούσαν είτε ακυρωνόταν η διαδικασία από τα νομικά τμήματα των εφοριών.

Η διαδικασία

1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται ψηφιακά για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου κατόπιν υποβολής της αίτησης για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα από τον οφειλέτη δικαιούχο της πληρωμής ή τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα.

2. Ο οφειλέτης κατά τη διαδικασία υποβολής της ανωτέρω αίτησης ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και συναινεί στη διερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής ψηφιακά, ενημερώνεται ο αιτών για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας – Οι αιτήσεις μου» της ψηφιακής πύλης myAADE.

3. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται εφόσον υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, για τις οποίες ο οφειλέτης έχει ευθύνη καταβολής και οι οποίες αναγράφονται επ’ αυτής ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας. Ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, όταν δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

β) Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με τίμημα, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο λόγω των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση, ήτοι όταν ο οφειλέτης για τον οποίο εκδίδεται η βεβαίωση οφειλής έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των 30 ευρώ βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο (με ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή με αναστολή είσπραξης) ή όταν, κατά την εξέταση των όρων χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό της παρακράτησης, όπως προκύπτει υπολογιζόμενο επί της αντικειμενικής αξίας, υπερβαίνει το τίμημα.

4. Εάν η βεβαίωση εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων (ατομικών, συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας) ληξιπρόθεσμων και μη, ρυθμισμένων και μη στη φορολογική διοίκηση οφειλών, για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο – νομική οντότητα – ομάδα περιουσίας) για τον οποίο εκδίδεται η βεβαίωση οφειλής. Εάν η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, στο ανωτέρω σύνολο οφειλών συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές σε αναστολή είσπραξης, ανεξαρτήτως ύψους αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή μη ή εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT