ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η Axon του Θωμά Λιακουνάκου

se-kathestos-eidikis-diacheirisis-i-axon-toy-thoma-liakoynakoy-2311562

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πώληση της Euromedica, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έκανε δεκτή την αίτηση της Tράπεζας Πειραιώς για υπαγωγή της εταιρείας Axon Holdings στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Η Axon Holdings είναι εταιρεία συμφερόντων του κ. Θωμά Λιακουνάκου, μέσω της οποίας ελέγχει το 47,62% της Euromedica. Ο κ. Λιακουνάκος, πέραν του 47,6% που έχει μέσω της Axon Holdings, ελέγχει έμμεσα και το 14,09%, διαθέτοντας συνολικά το 61,71%.

Εκτός από τη συμμετοχή του κ. Λιακουνάκου στην Euromedica, ποσοστό 17,52% ελέγχει το private equity fund Farallon Capital μέσω των εταιρειών Healthcare Investors, LLC. To Farallon Capital είχε εξαγοράσει τα δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ, που είχαν οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank στην υπερχρεωμένη εταιρεία. Αντιθέτως, η Τράπεζα Πειραιώς, οι απαιτήσεις της οποίας έναντι της Euromedica ανέρχονται στα 200 εκατ. ευρώ, επέλεξε να μην πωλήσει τα δάνεια που είχε σε αυτή, δρομολογώντας τις επόμενες κινήσεις της για την άσκηση των δικαιωμάτων της μέσω της δικαστικής οδού, όπως και έκανε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επόμενες κινήσεις θα δρομολογηθούν σε συνεργασία με το Farallon, ο ρόλος του οποίου είναι πλέον καθοριστικός για το μέλλον της Euromedica. Αυτός είναι και ο λόγος που ακριβώς έναν χρόνο πριν προχώρησε στην αύξηση του ποσοστού του στη Euromedica από το 8,311% στο 17,5243% και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων για την εξαγορά της εταιρείας μέσω της διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Ο έλεγχος της Euromedica εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική των πιστωτών να αποτρέψουν την απαξίωση της εταιρείας προκειμένου να πωληθεί.

Η απόφαση του πρωτοδικείου διευκολύνει τις εξελίξεις, καθώς στόχος της ειδικής διαχείρισης είναι η μεταβίβαση της Euromedica εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, διατηρώντας την εταιρεία εν λειτουργία. Η Τράπεζα Πειραιώς, που κίνησε τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης για την Axon Holdings, όρισε ήδη ειδικό διαχειριστή στην εταιρεία, ο οποίος θα αναλάβει να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της, εν προκειμένω τη συμμετοχή της στην Euromedica. Στην περίπτωση αυτή, οι πιστωτές ικανοποιούνται από το τίμημα που θα επιτευχθεί, ενώ ο νέος επενδυτής δεν αγοράζει το παθητικό της εταιρείας και την αναλαμβάνει καθαρή από τις λοιπές υποχρεώσεις της.

Να σημειωθεί ότι η Axon Holdings, όπως προκύπτει από το αίτημα που είχε υποβάλει η Τράπεζα Πειραιώς προς το Μονομελές Πρωτοδικείο, είχε οφειλές προς την τράπεζα ύψους 47,2 εκατ. ευρώ και είχε παύσει την ομαλή εξυπηρέτηση του δανεισμού της ήδη από τον Μάιο του 2012. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 2015, φθάνει τα 69 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αποδέχθηκε το πρωτοδικείο, η Αxοn Holdings πληροί και τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της. Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, δηλαδή, σε παύση πληρωμών. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί απαιτήσεις ύψους 48,8 εκατ. ευρώ. Ενεκα δε της καταγγελίας του κοινού ομολογιακού δανείου που συνήφθη μεταξύ της τράπεζας και της εταιρείας Sonak, το οποίο εγγυήθηκε η Axon, στις απαιτήσεις της τράπεζας εις βάρος της εταιρείας προστέθηκαν άλλα 8,8 εκατ. ευρώ.