ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα δημόσια πρόταση από την Tιτάν Cement International

Νέα δημόσια πρόταση από την Tιτάν Cement International

Η Α.Ε. Τσιμέντων Tιτάν ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ πως υπεβλήθη από την Tιτάν Cement International S.A. νέα προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Tιτάν Α.Ε. με αντάλλαγμα νέες μετοχές της Tιτάν Cement International S.A. Σκοπός της Tιτάν Cement International με τη νέα πρόταση παραμένει η διευκόλυνση της εισαγωγής του ομίλου Tιτάν σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το Euronext Βρυξελλών.

Η πρόταση, πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, προβλέπει ακόμα οι μετοχές της Tιτάν Cement International S.A. να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων. Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Tιτάν Α.Ε. για το σύνολο των μετοχών τους, καθώς στόχος της Tιτάν Cement International S.A. είναι η απόκτηση του 100% των μετοχών της Tιτάν Α.Ε. Ως ελάχιστο ποσοστό αποδοχής για την επιτυχή έκβαση της πρότασης τίθεται το 75%, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί και από τις δύο κατηγορίες των μετοχών της Tιτάν Α.Ε. (κοινές και προνομιούχες). Σε περίπτωση που η αποδοχή της πρότασης ξεπεράσει το 90%, για το υπόλοιπο ενεργοποιείται το δικαίωμα εξαγοράς με το αντάλλαγμα σε μετρητά της κοινής μετοχής να προσδιορίζεται στα 19,64 ευρώ και το αντάλλαγμα σε μετρητά της προνομιούχου στα 18,98 ευρώ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρότασης, κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, η Tιτάν Cement International S.A. θα καταστεί η άμεσα μητρική εταιρεία της Tιτάν Α.Ε. και η απώτατη μητρική εταιρεία του ομίλου Tιτάν.

Αν η αποδοχή σε κάποια από τις δύο κατηγορίες μετοχών είναι σε ποσοστό άνω του 75% και κάτω του 90%, δεν θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) και δικαιώματος εξόδου (sell out) για την κατηγορία αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική κατηγορία μετοχών της Tιτάν Α.Ε. θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με τις μετοχές της Titan Cement International S.A., η οποία θα έχει καταστεί μητρική της Tιτάν Α.Ε.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tιτάν Α.Ε. τοποθετήθηκε κατ’ αρχάς θετικά απέναντι στην πρόταση. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Tιτάν Cement International S.A, ο Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tιτάν Α.Ε., ανέφερε: «Η υποβολή της νέας πρότασης αντανακλά την προσήλωση του ομίλου Tιτάν στη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξή της. H αποδοχή σε μεγάλο ποσοστό, 87% από τους κατόχους των κοινών μετοχών και 92% από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της Tιτάν Α.Ε., στην προηγούμενη σχετική πρόταση, καταδεικνύει ότι και η πλειοψηφία των μετόχων μας μοιράζεται μαζί μας το όραμα για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη του ομίλου Τιτάν και μας δίνει τη σιγουριά για την επιτυχή έκβαση της νέας δημόσιας πρότασης».