ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κόκκινων δανείων 1,1 δισ. από την Εθνική το πρώτο τρίμηνο

Μείωση κόκκινων δανείων 1,1 δισ. από την Εθνική το πρώτο τρίμηνο

Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 131 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας για το α΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 8 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2018, αποτέλεσμα που σηματοδοτεί την επάνοδο της ΕΤΕ σε κερδοφορία. Το τελικό αποτέλεσμα ενσωματώνει το κόστος του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, ύψους περίπου 94 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας και το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εργαζομένων στην τράπεζα κατά περίπου 1.000 άτομα.

Αυξημένα για πρώτη φορά ύστερα από πολλά τρίμηνα είναι επίσης τα καθαρά έσοδα από τόκους, που ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του έτους στα 290 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και τη σταδιακή αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας του ομίλου, που αποτελεί και αιχμή του σχεδίου μετασχηματισμού που αναμένεται να ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου αύριο Πέμπτη στο πλαίσιο του Investors Day που διοργανώνει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Παύλο Μυλωνά, στόχος είναι να μετασχηματιστεί η ΕΤΕ σε υψηλά κερδοφόρο τράπεζα, με υγιή ισολογισμό και ποιότητα υπηρεσιών, που θα την καταστήσουν τράπεζα πρώτης επιλογής στην ελληνική αγορά.

Οπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ομίλου που ανακοινώθηκαν χθες, η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων περιλαμβάνει μέρος της θετικής επίπτωσης από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου. Η εν λόγω συναλλαγή επηρέασε θετικά κατά 59 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, που στο α΄ τρίμηνο του έτους ανήλθαν στα 101 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 47 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2018 και κερδών 12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019. Σε αυτό συνέβαλε η πώληση του χαρτοφυλακίου Symbol, για το οποίο η διοίκηση της τράπεζας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους επενδυτές, δήλωσε ικανοποιημένη από το τίμημα για την εξαγορά του που έχει λάβει από τον προτιμητέο επενδυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτιμητέος επενδυτής έχει αναδειχθεί η κοινοπραξία Centerbridge Elliot. Στην Ελλάδα ο δείκτης NPEs και το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 39% και 58% αντιστοίχως, παρέχοντας στην τράπεζα την ευελιξία να προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η διοίκηση της ΕΤΕ έχει δρομολογήσει την πώληση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια και για το οποίο έχει λάβει ήδη δεσμευτικές προσφορές, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο δρομολογεί την πώληση ενός χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,7% και ενσωματώνει την αρνητική επίπτωση από την πώληση των θυγατρικών σε Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο, ενώ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Οι καταθέσεις του ομίλου στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019 σημείωσαν μείωση 1,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 42,5 δισ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 7,1%, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ύψους 2,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε μόλις 2,3 δισ. ευρώ τον Μάιο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 70% στην Ελλάδα και στο 71% σε επίπεδο ομίλου.