ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καταβολή συντάξεων ΛΕΠΕΤΕ με 36 εκατ. από την Εθνική Τράπεζα

Καταβολή συντάξεων ΛΕΠΕΤΕ με 36 εκατ. από την Εθνική Τράπεζα

Το ποσό των 36 εκατ. ευρώ έως την ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο ενιαίο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ, που έχει αναλάβει την πληρωμή των συντάξεων στους 16.280 συνταξιούχους του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ). Να σημειωθεί ότι η «συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά» του 2019 για τις επικουρικές συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ έχει οριστεί με νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα στα 40 εκατ. ευρώ. Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα απόδοσης τόσο των εισφορών επικουρικής ασφάλισης που πρέπει να καταβάλουν εργοδότης (Εθνική) και εργαζόμενοι όσο και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα 5 χρόνια. Σύμφωνα με αυτό, η εν λόγω εισφορά για τα έτη 2020-2023 καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις: 20 εκατ. έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και 20 εκατ. ευρώ μέχρι 30 Ιουνίου. Ειδικά για το 2019,  ποσό ύψους 36 εκατ. θα πρέπει να καταβληθεί από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι τις 28 Ιουνίου. Το υπολειπόμενο ποσό ύψους 4 εκατ.  ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 29/11/2019.  Μάλιστα, η απόφαση ορίζει ότι, αν η τράπεζα καθυστερήσει να εξοφλήσει τους προβλεπόμενους πόρους, κινδυνεύει να βρεθεί με βεβαιωμένα χρέη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)  και να χάσει την ασφαλιστική της ενημερότητα. Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι «σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του συνόλου ή μέρους των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, καθώς και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η είσπραξη ανατίθεται στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, η υπόχρεη τράπεζα στερείται αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας».

Να σημειωθεί ότι το ΕΤΕΑΕΠ έλαβε από το ΛΕΠΕΤΕ το απαραίτητο αρχείο με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις προς ενημέρωση και έλεγχο και, βάσει του σχεδιασμού, οι πρώτες επικουρικές συντάξεις μαζί με τα  αναδρομικά 7 μηνών θα καταβληθούν στους 16.280 συνταξιούχους στις 2 Ιουλίου.

Στις υποχρεώσεις της τράπεζας συγκαταλέγεται και η καταβολή εισφορών (7% έως 31/5/2019 και 6,5% από 1/1/2019) για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ, μέσω της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Πετρόπουλου, ειδικά για το χρονικό διάστημα 1/1/2019-31/5/2019 η ΕΤΕ θα πρέπει να υποβάλει ΑΠΔ και να καταβάλει το ισόποσο των εισφορών εργοδότη – ασφαλισμένων ποσό ως εξής:

• Για τον Ιανουάριο έως 31/7/2019.

• Για τον Φεβρουάριο έως 30/8/2019.

• Για τον Μάρτιο έως 30/9/2019.

• Για τον Απρίλιο έως 31/10/2019.

• Για τον Μάιο έως 29/11/2019.