ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία της Πειραιώς με τη σουηδική Intrum

Στην τελική ευθεία η συμφωνία της Πειραιώς με τη σουηδική Intrum

Στην τελική φάση μπαίνει η συμφωνία ανάμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς και στον σουηδικό όμιλο Intrum για τη δημιουργία της νέας εταιρείας διαχείρισης, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας μαζί με το προσωπικό που μέχρι σήμερα εργαζόταν στη μονάδα ανάκτησης δανείων (Recovery Banking Unit), η οποία λειτουργούσε εντός της τράπεζας. Η νέα εταιρεία στην οποία μεταβιβάστηκε η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς είναι 100% θυγατρική της τράπεζας, φέρει την επωνυμία Alternative Financial Solutions (AFS) και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου. Η μορφή αυτή είναι μεταβατική, καθώς η συμφωνία προβλέπει ότι στις αρχές Οκτωβρίου ποσοστό 80% θα μεταβιβαστεί στην Intrum και η εταιρεία θα αλλάξει επωνυμία.

Τη μεταπήδησή τους στη νέα εταιρεία έχουν αποδεχθεί 700 υπάλληλοι σε σύνολο 1.300 που εργάζονταν στην RBU, ενώ άλλοι 350-400 αποδέχθηκαν τη μεταφορά τους με το καθεστώς δανεισμού για διάστημα έως και 12 μήνες. Σε εκκρεμότητα είναι ωστόσο η τύχη άλλων περίπου 250 υπαλλήλων που δεν αποδέχθηκαν να εργαστούν στη νέα εταιρεία και οι οποίοι είναι σε διαθεσιμότητα μετ’ αποδοχών, έως ότου αποφασιστεί κατά πόσον θα απορροφηθούν εκ νέου από την τράπεζα αλλά σε άλλες θέσεις, στον βαθμό που η μονάδα ανάκτησης δανείων, στην οποία εργάζονταν μέχρι σήμερα, έχει ουσιαστικά αποσχιστεί από την Πειραιώς. Η συμφωνία με την Intrum προβλέπει ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση, σε αποκλειστική βάση, των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας ύψους άνω των 27 δισ. ευρώ, καθώς επίσης και τα νέα που θα δημιουργούνται. Πρόκειται για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν καταγγελθεί ή έχουν ρυθμιστεί. Η νέα εταιρεία θα μπορεί επίσης να διαχειρίζεται και απαιτήσεις τρίτων. Μέσω της συμφωνίας η τράπεζα Πειραιώς θα εισπράξει 328 εκατ. ευρώ και θα εμφανίσει για το υπόλοιπο 20% που μένει στην ιδιοκτησία της υπεραξία 82 εκατ. ευρώ. Τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ το 2022, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι που περιλαμβάνει η συμφωνία.

Διευκρινίζεται ότι η ανάθεση της διαχείρισης δεν σημαίνει ότι τα δάνεια αυτά πωλούνται από την τράπεζα. Αντιθέτως, παραμένουν στα βιβλία της Τράπεζας Πειραιώς και ως εκ τούτου οι πελάτες παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και θα ενημερωθούν με επιστολή που θα λάβουν. Αντίστοιχα όλες οι υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών, παραμένουν ως είχαν και οι συναλλαγές με την τράπεζα θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης της Πειραιώς.