ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 379 εκατ. στο εννεάμηνο κατέγραψε η Εθνική

Κέρδη 379 εκατ. στο εννεάμηνο κατέγραψε η Εθνική

Ισχυρή άνοδο της λειτουργικής του κερδοφορίας στα 416 εκατ. ευρώ έναντι 88 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημείωσε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο τέλος 9μήνου, ενώ στα 379 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους. Το τελικό αποτέλεσμα αντανακλά την άνοδο των οργανικών εσόδων κατά 7%, το όφελος από την ισόποση περιστολή των δαπανών, ενώ ισχυρή ήταν η ώθηση από τα μη οργανικά έσοδα που εκτίναξαν τα κέρδη της περιόδου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα 423 εκατ. ευρώ έναντι 61 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Το αποτέλεσμα του 2019 έχει επιβαρυνθεί από το κόστος χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ που διαμορφώθηκε στα 36 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας η ετήσια επιβάρυνση για αυτή την υποχρέωση υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ για τα προσεχή πέντε χρόνια. Οπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς, η τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί η αβεβαιότητα από το ενδεχόμενο μιας εφάπαξ επιβάρυνσης.

Η τράπεζα βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στην επίτευξη του ετήσιου στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 4,3 δισ. ευρώ για το 2019 και η διοίκηση μιλώντας στους αναλυτές επανέλαβε την πρόθεσή της να επισπεύσει τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, ύψους 3,7 δισ. ευρώ και οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν το 2020. Η υπολειπόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως και το 2022 διαμορφώνεται σε 9,8 δισ. ευρώ και όπως δήλωσε ο κ. Μυλωνάς οι θετικές εξελίξεις αναφορικά με τον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων και το σχέδιο «Ηρακλής», ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η αύξηση των τιμών στην αγορά ακινήτων καθώς και η μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ευνοούν την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των NPEs.

Τα αποτελέσματα του 9μήνου αποτυπώνουν την ενίσχυση κατά 7% σε ετήσια βάση των καθαρών εσόδων από τόκους, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 898 εκατ. ευρώ, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 36% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 184 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά των χρηματοοικονομικών εσόδων που διαμορφώθηκαν στα 257 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 24 εκατ. ευρώ το 9μηνο το 2018. Σε αυτά ενσωματώνονται μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους 213 εκατ. ευρώ που προέρχονται από τη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων με ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έσοδα 30 εκατ. ευρώ από την πώληση του ξενοδοχείου Grand Hotel, ενώ στα 118 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κέρδη από την πώληση κρατικών ομολόγων το γ΄τρίμηνο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του 9μήνου 2019, καθώς και το όφελος των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,8%, αυξημένος κατά 80 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 17,7%. Η τράπεζα αναμένει σημαντική ενίσχυση των κεφαλαίων της που υπολογίζεται άνω των 100 μονάδων βάσης από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της οποίας αναμένονται στις αρχές του 2020.