ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώνεται η παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου

Ολοκληρώνεται η παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου

Αγώνα για να υπογραφεί η σύμβαση της ιδιωτικοποίησης της μαρίνας του Αλίμου πριν εκπνεύσει το 2019 δίνουν ΤΑΙΠΕΔ και «Ακτωρ Παραχωρήσεις» και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται πως αυτός θα κερδηθεί. Στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένουν την καταβολή του τιμήματος των 57,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο η «Ακτωρ» είχε αναδειχθεί πλειοδότρια στα μέσα Απριλίου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών.

Ο παραχωρησιούχος έχει, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για όλο το έργο, η οποία εκτός του εφάπαξ τιμήματος περιλαμβάνει και τα δεσμευτικά έργα ανάπτυξης (εμπορικές χρήσεις, ξενοδοχείο, υποδομές κ.λπ.), προϋπολογισμού άλλων 50 εκατομμυρίων. Βασικός πιστωτής είναι η Alpha Bank που θα χρηματοδοτήσει την έκδοση ομολογιακού, τμήματα του οποίου ενδέχεται μετά να πουληθούν και σε άλλους πιστωτές ή επενδυτές.

Η «Ακτωρ Παραχωρήσεις» αναλαμβάνει την υποδομή και όχι την εταιρεία και ως εκ τούτου οι υψηλές απαιτήσεις του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ –μέσω του οποίου η τελευταία λειτουργούσε τη μαρίνα– θα παραμείνουν στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, η οποία και θα κινηθεί προς εξασφάλιση των συμφερόντων της από τους οφειλέτες.

Οι ενήμεροι πελάτες θα κληθούν να συμβληθούν με τη νέα εταιρική οντότητα, όταν αυτή αναλάβει και επίσημα τη διαχείριση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού, τη στελέχωσή της, την ασφαλιστική κάλυψη, τη νέα εμπορική πολιτική κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι για τα επαγγελματικά σκάφη, τα οποία τώρα ελλιμενίζονται εκεί με ειδικά τιμολόγια, προβλέπεται τριετής μεταβατική περίοδος.

Το εφάπαξ τίμημα που προσέφερε τον Απρίλιο η «Ακτωρ Παραχωρήσεις» ήταν 57,5 εκατ. και επικράτησε έτσι των άλλων δύο υποψηφίων, της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, συμφερόντων του ομίλου Γ. Γρύλου και της κοινοπραξίας Lamda-Dogus, έπειτα από μια ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία που διενεργήθηκε για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η συνολική αξία της συμφωνίας, με βάση όσα είχε επικοινωνήσει τότε το ΤΑΙΠΕΔ, υπερβαίνει τα 177 εκατ. ευρώ εάν συμπεριληφθεί τόσο το εφάπαξ καταβλητέο ποσό κατά την έναρξη της παραχώρησης όσο και η ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της μαρίνας για την επόμενη 40ετία.

Η «Ακτωρ» έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που δίδονται από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη μαρίνα, με χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γραφειακούς και εμπορικούς χώρους, χώρους ναυταθλητισμού και εστίασης, στις πέντε ζώνες χρήσεων και λειτουργιών αυτής με τη μέγιστη επιτρεπόμενη εκμετάλλευση των 18.520 τ.μ., υλοποιώντας συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 50 εκατ.