Εγκριση μνημονίου συνεννόησης για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Εγκριση μνημονίου συνεννόησης για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

2' 15" χρόνος ανάγνωσης

Διασφάλιση εξόδου από τη μειοψηφική συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας σε περίπτωση που δεν κριθούν πλειοδότες στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που έχουν υπογράψει με το ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο θα εγκριθεί την Πέμπτη από έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας. Στη συνέλευση δεν θα συμμετέχει το ΤΑΙΠΕΔ, παρότι μέτοχος των ΕΛΠΕ, διότι αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο στο MoU.

Σύμφωνα με το MoU, τα ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν δέσμευση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο όμιλος κριθεί πλειοδότης θα περιέλθει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ, το 65% του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ τα οποία μαζί με το 35% που διαθέτουν ήδη στη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Σε περίπτωση που είτε δεν καταθέσουν δεσμευτική προσφορά είτε δεν κριθούν πλειοδότες, τότε τα ΕΛΠΕ θα μπορούν να επιλέξουν εάν θα πουλήσουν ή όχι το ποσοστό τους στη ΔΕΠΑ Εμπορίας στον προτιμητέο επενδυτή, ο οποίος όμως έχει την υποχρέωση να το αγοράσει.

Το ΜοU προβλέπει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών των ΕΛΠΕ (call option) από τον προτιμητέο επενδυτή, το οποίο θα πρέπει να εξασκήσει σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας μεταβίβασης της εταιρείας με το ΤΑΙΠΕΔ. Σε περίπτωση που δεν το εξασκήσει, τα ΕΛΠΕ έχουν το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης (put option) στον προτιμητέο επενδυτή, το οποίο θα πρέπει να ασκηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα παρέλευσης της περιόδου άσκησης του call option. Mε τον τρόπο αυτό στα ΕΛΠΕ παρέχεται η ευελιξία να αποφασίσουν ακόμη και την παραμονή τους στην ΔΕΠΑ Εμπορίας, χωρίς ωστόσο να δεσμεύονται γι’ αυτήν, αφού ο προτιμητέος επενδυτής υποχρεώνεται από το MoU να αγοράσει το μερίδιό τους εάν αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν το put option. Μάλιστα, οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή που θα εξασφαλίζει την υλοποίησης call/put option καθώς και τα δικαιολογητικά αποδείξεως της χρηματικής τους ικανότητας για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών τους. Η πώληση του 35% των ΕΛΠΕ θα γίνει με έκπτωση 10% επί του τιμήματος που θα προσφερθεί για το 65% του ελληνικού Δημοσίου.

Σε εφαρμογή του MoU τα μέλη των ΕΛΠΕ που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑ Εμπορίας έχουν παραιτηθεί από τις 13 Φεβρουαρίου και αναμένεται η αντικατάστασή τους από το ΤΑΙΠΕΔ. Τα ΕΛΠΕ διατηρούν δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας, όμως για ευαίσθητες εμπορικές συμφωνίες θα απαιτείται η συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ.

Στόχος των ΕΛΠΕ είναι να προσέλθουν στον διαγωνισμού από κοινού με την Εdison που αποτελεί τον συνεταίρο τους στον ηλεκτρισμό και οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε συζητήσεις για να καταλήξουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Η συμμετοχή τους ωστόσο στον διαγωνισμό δεν θα γίνει μέσω της κοινής εταιρείας Elpedison αλλά μέσω κοινοπραξίας που θα συστήσουν οι μητρικές εταιρείες (ΕΛΠΕ και Εdison).