ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδοση νέου ομολόγου από τον όμιλο «Τιτάν»

Εκδοση νέου ομολόγου από τον όμιλο «Τιτάν»

Στην έκδοση νέου ομολόγου, με στόχο την εξασφάλιση ενός συνολικού ποσού της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, προχωρεί ο όμιλος «Τιτάν» το αμέσως προσεχές διάστημα. Κύριος στόχος από τα έσοδα της εν λόγω έκδοσης είναι να χρηματοδοτηθεί η πρόωρη εξαγορά παλαιότερου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, οι υφιστάμενες ομολογίες του οποίου διαμορφώνονται σήμερα σε 287 εκατ. ευρώ.

Χθες, η Titan Global Finance Plc., θυγατρική της Titan Cement International, εξέδωσε πρόταση εξαγοράς των ομολογιών, οι οποίες, σημειωτέον, έχουν επιτόκιο 3,5% και λήγουν τον Ιούνιο του 2021. Η εν λόγω πρόταση αφορά την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων ομολογιών έναντι μετρητών.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, στόχος του ομίλου «Τιτάν» είναι να επωφεληθεί της θετικής συγκυρίας για τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα και να μειώσει το χρηματοπιστωτικό κόστος του, καθώς πεποίθηση της διοίκησης είναι ότι το επιτόκιο του νέου ομολόγου που θα εκδοθεί θα είναι αισθητά χαμηλότερο από το υφιστάμενο. Αλλωστε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε εύρος επιτοκίου 2,5%-3% για το δικό της ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, σε ένα σημαντικό δείγμα της διάθεσης των επενδυτών.

Παράλληλα, πρόθεση της διοίκησης του ομίλου είναι να προβεί και σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ανάλογα βέβαια και με το πόσοι από τους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών θα κάνουν δεκτή τη σχετική πρόταση.

Η πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε χθες ο όμιλος προβλέπει την καταβολή (τοις μετρητοίς) στους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών ποσού 1.016 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι περί την 9η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από την «Τιτάν»). Προϋπόθεση, βεβαίως, για την εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών είναι η έκδοση του νέου ομολόγου των 250 εκατ. ευρώ.

Οι νέες ομολογίες που θα εκδοθούν θα φέρουν την εγγύηση της Titan Cement International S.A., ενώ το ενημερωτικό δελτίο της προσφοράς θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η διοίκηση του ομίλου είχε προχωρήσει στη δημοσίευση των προσωρινών στοιχείων για το φετινό πρώτο πεντάμηνο του 2020, εστιάζοντας στο γεγονός ότι, τελικά, οι συνέπειες της πανδημίας στις οικοδομικές επιδόσεις της «Τιτάν» είναι ηπιότερες συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις. Ετσι, κατά το πρώτο πεντάμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 2,1%, σε 641,8 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 6,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Οπως προκύπτει, η συνεχής λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές, με αποτέλεσμα και τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας ανάλογα και την παραγωγή τους. Μάλιστα, η λειτουργική κερδοφορία του φετινού πρώτου πενταμήνου ενισχύθηκε κατά 5,5%, σε 97,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, χάρη στο χαμηλότερο κόστος καυσίμων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 9,1%, σε 3,5 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Μαΐου ο όμιλος διέθετε ταμειακή ρευστότητα άνω των 400 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,20 ευρώ/μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο στις 14 Μαΐου.