ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν πλήρωσε το κουπόνι του ομολόγου ΜΛΣ01 η MLS

Δεν πλήρωσε το κουπόνι του ομολόγου ΜΛΣ01 η MLS

Εντείνεται η αβεβαιότητα για την MLS Πληροφορική, καθώς η εταιρεία δεν προχώρησε, σήμερα ως ήταν προκαθορισμένο βάσει του ομολογιακού προγράμματος, στην πληρωμή του κουπονιού του ομολόγου ΜΛΣΟ1. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι την περασμένη Πέμπτη 8 Οκτωβρίου η εταιρεία είχε ζητήσει την μετάθεση πληρωμής τόσο του κουπονιού ΜΛΣ01 -που έπρεπε να λάβει χώρα σήμερα- όσο και του κουπονιού ΜΛΣ03 (που έχει προσδιοριστεί για τις 26.10.2020) κατά τρεις μήνες, όπως και την καταβολή και των δύο κουπονιών ομολόγων ανά εξάμηνο αντί ανά τρίμηνο.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εκπρόσωπος των ομολογιούχων (ΜΛΣ01 και ΜΛΣ03) BETA Χρηματιστηριακή αναμένεται να εκδώσει σήμερα ανακοίνωση-πρόσκληση ομολογιούχων σε γενική συνέλευση με αντικείμενο την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της MLS, την καταγγελία, δηλαδή, του ομολόγου της.

Επίσης, μέσω της ίδιας πρόσκλησης της BETA, θα προσκαλείται η MLS να παραστεί στη γενική συνέλευση για να ενημερώσει τους ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018. Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση ευρημάτων -που έκανε γνωστό σήμερα η εταιρεία ότι έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», οδηγεί σε αναμόρφωση των μεγεθών της εταιρείας.

Το ερώτημα είναι εάν, κατά την επικείμενη γενική συνέλευση των ομολογιούχων, θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη υψηλή απαρτία των 2/3 για την λήψη απόφασης για την καταγγελία του ομολόγου της MLS ή για την τροποποίησή του με τη χρονική μετάθεση των πληρωμών, όπως έχει ζητήσει η εταιρεία.