ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοένα και περισσότερες γυναίκες στο «τιμόνι» ελληνικών επιχειρήσεων

Ολοένα και περισσότερες γυναίκες στο «τιμόνι» ελληνικών επιχειρήσεων

Την περαιτέρω διεύρυνση του ποσοστού διείσδυσης των γυναικών στις υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης του ελληνικού εταιρικού τομέα, διαπιστώνει μελέτη της ICAP, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αποδοχή του «ωραίου φύλου» στο «τιμόνι» των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ICAP, Νικήτα Κωνσταντέλλο, το ποσοστό διείσδυσης των γυναικών αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις με γυναίκες-ανώτατα στελέχη απαρτίζουν πλέον το 25,1% των συνολικών εταιρειών.

Ωστόσο, η γυναικεία παρουσία στην κορυφή της διοίκησης των επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Συγκεκριμένα, γυναίκες – ανώτατα στελέχη καταγράφονταιστο 26,9% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (κύκλος εργασιών μικρότερο των 2 εκατ. ευρώ), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (κύκλος εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ), το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 10,5%.

Την ίδια ώρα, βέβαια, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς το 2018 πέτυχαν περιθώριο μικτού κέρδους 29,0% έναντι 25,2% και περιθώριο καθαρού κέρδους 4,9% έναντι 3,4%.

Οι γυναίκες – επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 91% απασχολείται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου, ενώ έχει και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης, η πλειονότητα θεωρεί ότι υπερτερεί των ανδρών συναδέλφων στους τομείς της καλύτερης κατανόησης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της διορατικότητας.