ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο ναδίρ οι χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά-επιχειρήσεις το 2015

20s21daneia

Η επιστροφή στην ύφεση το 2015 λειτούργησε ως τροχοπέδη, αναχαιτίζοντας τη ζήτηση για δάνεια κυρίως από τις επιχειρήσεις, παρά τις αυξημένες ανάγκες αναχρηματοδότησης που υπάρχουν στην οικονομία. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία από την έρευνα χορηγήσεων που πραγματοποιεί η ΤτΕ, με βάση τα οποία η ζήτηση για δάνεια το τελευταίο τρίμηνο του έτους υπήρξε μειωμένη, αναστρέφοντας τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην αντίστοιχη έρευνα του τρίτου τριμήνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δάνεια προς επιχειρήσεις περιορίστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο μόλις στα 559 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας συνεχή μείωση, όχι μόνο έναντι της αντίστοιχης περιόδου των προηγούμενων ετών, αλλά και σε σχέση με όλο το 2015, αποτυπώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στην οικονομία τον προηγούμενο χρόνο.

Ενδεικτικό του μεγέθους που είχε η συρρίκνωση της χρηματοδότησης είναι το γεγονός ότι τον Νοέμβριο του 2010 τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανέρχονταν στα 2,6 δισ. ευρώ, το 2011 περιορίστηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, το 2012 σταθεροποιήθηκαν στο 1,6 δισ. ευρώ, για να μειωθούν στο 1,3 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2013 και στα 585 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2014. Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά αναφέρονται στις νέες χορηγήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αναχρηματοδοτήσεις δανείων και αφορούν τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Ιούλιος που επιβλήθηκαν τα capital controls υπήρξε ο μήνας με τη δραματικότερη συρρίκνωση, καθώς οι νέες χορηγήσεις κατρακύλησαν στα 118 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ναδίρ από την έναρξη της κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΤτΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2015 οι τράπεζες καθιέρωσαν πιο αυστηρούς όρους για τη χορήγηση δανείων, όπως υψηλότερο κόστος δανεισμού, αυξημένες εγγυήσεις ή μικρότερες διάρκειες αποπληρωμής. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρέασε και τη ζήτηση, η οποία πάντως αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016.

Σε επίπεδα μηδενισμού διαμορφώνονται και οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, καθώς, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα της ΤτΕ προκύπτει αύξηση της ζήτησης τόσο για τα στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια, η προσφορά υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Τα αναλυτικά στοιχεία για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων δείχνουν ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου χορηγήθηκαν μόλις 53 εκατ. ευρώ δάνεια για αγορά κατοικίας, ενώ σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο ήταν ο δανεισμός των νοικοκυριών και το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013, που επίσης υπήρξε κακή χρονιά, τα στεγαστικά δάνεια ήταν της τάξης των 255 εκατ. ευρώ, και την τριετία 2012 έως και 2010 ήταν από 448 έως 491 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όταν την περίοδο της ευμάρειας οι χορηγήσεις ήταν σε διπλάσια ή ακόμα και τριπλάσια επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, παρά την αυξημένη ζήτηση που διαπιστώνει η έρευνα της ΤτΕ, οι χορηγήσεις ήταν επίσης περιορισμένες και διαμορφώθηκαν στα 67 εκατ. ευρώ, έναντι 90 εκατ. ευρώ το 2014, 155 εκατ. ευρώ το 2013, 270 εκατ. ευρώ το 2012 και 389 εκατ. ευρώ το 2011. Ενδεικτικό της συρρίκνωσης που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι οι χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων ήταν της τάξης των 894 εκατ. ευρώ το 2007.