ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 15.000 άνεργους νέους, προϋπολογισμού 39,75 εκατ. ευρώ

anergi

Με αυξημένες αποδοχές για τους ανέργους και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), λιανικό εμπόριο, εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα), καθώς και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνον αίτηση συμμετοχής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες: www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και http://edu.sepe.gr.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους αρχίζει σήμερα 16/2/2016 και ώρα 16.00 και λήγει στις 31/3/2016 και ώρα 23.59.59.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ, και όχι 799 ευρώ, όπως προβλεπόταν αρχικά. Η αύξηση κατά 84% των αποδοχών του καταρτιζόμενου ανέργου προέκυψε διότι αναστράφηκε η αναλογία δαπάνης μεταξύ παρόχων κατάρτισης και ανέργων. Επίσης, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αμοιβή παρόχου για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ, ενώ με τον νέο σχεδιασμό ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ (μείωση 20%). «Ο εξορθολογισμός των κονδυλίων που επέφερε διπλασιασμό των αμοιβών των ωφελούμενων, η εναλλαγή κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων, είναι τα αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού που υλοποιήσαμε στα προγράμματα απασχόλησης, το περασμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους ανέργους», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Εναλλαγή κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών.

• Κατάρτιση των ωφελούμενων με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ.

• Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων.

• Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρείες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.