ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γεωγραφικά και κριτήρια καινοτομίας για ένταξη στον νόμο

gewgrafika1

Χρησιμοποιώντας δύο ομάδες κριτηρίων, ορίζονται στον νέο αναπτυξιακό νόμο οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αυξημένα κίνητρα για «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Η πρώτη ομάδα κριτηρίων είναι γεωγραφική και αφορά επενδύσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ορεινές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες και ευάλωτες νησιωτικές. Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων αφορά έργα που υλοποιούνται από επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές σε όρους απασχόλησης, συνεταιρισμούς ή έχουν προκύψει από συγχώνευση.

Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ» παρέχει αυξημένα κίνητρα σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, όπως επιχορήγηση 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, αλλά και κίνητρα όπως ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης της δραστηριότητας. Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης θα απολαμβάνουν επίσης οι επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα επιδιώξουν την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή την καθιέρωση καινοτόμων διαδικασιών.

Ειδικό καθεστώς ενισχύσεων αποτελούν ακόμη οι «Συνέργειες και Δικτυώσεις», που αποσκοπούν στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα σχήματα.

Πρόκειται για τα clusters που απαρτίζονται από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη ή τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους υπόλοιπους νομούς της επικράτειας.

Αντίστοιχα, μέσω των «Ολοκληρωμένων Χωρικών και Κλαδικών Σχεδίων» ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά σχήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Εκτός των επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών, στα επενδυτικά σχήματα μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι οικονομικοί παράγοντες.