ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντός εβδομάδος η απόφαση για την International Life

international-life

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής καλείται να αποφασίσει για την ανάληψη του χαρτοφυλακίου ζωής της ασφαλιστικής εταιρείας International Life, μετά την έγκριση που έδωσε η εκτελεστική επιτροπή της Εθνικής Τράπεζας. Η συνεδρίαση αναμένεται εντός της εβδομάδας και αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, πιθανολογείται ότι μετά τη σχετική έγκριση, η απόφαση θα είναι θετική. Η προσπάθεια για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής και υγείας της εταιρείας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες και κορυφώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες με την τοποθέτηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικού διαχειριστή (επιτρόπου) στον όμιλο της Ιnternational Life, που περιλαμβάνει και εταιρεία γενικών ασφαλίσεων.

Ως αιτία για τον διορισμό του διαχειριστή ήταν το γεγονός ότι «δεν κατέστη εφικτή η σύναψη συμφωνίας για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση εντός της προθεσμίας που σχεδίαζε η διοίκηση της εταιρείας και ορίστηκε και από την ΤτΕ», σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εταιρεία ζωής του ομίλου της International Life «δεν καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, δεν διαθέτει το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και η ασφαλιστική τοποθέτησή της δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων». Η σχετική μεταβίβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά το ενεργό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, δηλαδή τα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής που πληρώνονταν κανονικά από τους ασφαλισμένους έως και σήμερα, καθώς και τα συμβόλαια υγείας. Στην ευθύνη του διαχειριστή παραμένουν τα συμβόλαια που ήταν σε ισχύ, δηλαδή δεν είχαν ακόμη λήξει, αλλά οι ασφαλισμένοι είχαν πάψει να πληρώνουν.