ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση

Μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση

Διάχυτη ήταν χθες η ικανοποίηση στον χώρο της βιομηχανίας και της ηλεκτροπαραγωγής για τη μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο βιομηχανικής χρήσης και για την κατάργησή του στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς το πολυνομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά το πρώτο, υιοθέτησε ένα πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητά τους, και το δεύτερο αποκατέστησε τη νομιμότητα, αφού η επιβολή ΕΦΚ στην ηλεκτροπαραγωγή επιβλήθηκε κατά παράβαση κοινοτικής οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς και τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, με το ιδιωτικό κομμάτι της αγοράς να εκφράζει ικανοποίηση αλλά και επιφυλάξεις σε σχέση με κρίσιμες παραμέτρους που δεν διευκρινίζονται αλλά και πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Σκεπτικισμός επικρατεί στη ΔΕΗ. «Δεν καθορίζουμε εμείς την πολιτική, εμείς εξετάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με βάση τα νέα δεδομένα», σχολίαζε χθες στέλεχος της επιχείρησης, ενώ η ΓΕΝΟΠ ζητεί την κατάργηση του νομοσχεδίου, «που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση του ομίλου ΔΕΗ».

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται κυρίως στα μέτρα για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ κατά 20% μέχρι το 2017 και κάτω από το 50% μέχρι το 2020 και εκφράζεται ικανοποίηση σε σχέση με τους όγκους που θα διατεθούν μέσω των δημοπρασιών, αλλά επιφύλαξη σε σχέση με την τιμή εκκίνησης, για την οποία το νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία με παραμέτρους που δεν μπορούν προς το παρόν να αποτιμηθούν. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, η αγορά επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη διασφάλισης βιωσιμότητας και δυνατότητας υλοποίησης των απαραίτητων επενδύσεων για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και της ανεξαρτησίας του.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ, το νομοσχέδιο προβλέπει σταδιακή διάθεση λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος, μέσω δημοπρασιών στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μεγάλες βιομηχανίες (επιλέξιμοι πελάτες), ακόμη και εάν διαθέτουν άδεια προμηθευτή. Η πρώτη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και μέσω αυτής θα διατεθεί 8% των ποσοτήτων που η ΔΕΗ διέθεσε στην αγορά τον Αύγουστο του 2015 (περί τα 51 εκατ. μεγαβατώρες). 12% θα διατεθεί το 2017 και 13% το 2018 και το 2019.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, το νέο μοντέλο προβλέπει έλεγχο του 51% από το ελληνικό Δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα (μέσω άλλων νομικών εταιρειών που ελέγχει το Δημόσιο), διάθεση ποσοστού 20-24% σε στρατηγικό επενδυτή και, αντιστοίχως, του υπολοίπου στο Χρηματιστήριο. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και σε πολλά σημεία προσκρούει στη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, γι’ αυτό και εισάγει διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, που καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις υλοποίησής του.

Η παράμετρος που φαίνεται ότι θα κρίνει την τύχη του σχεδίου είναι η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το 20-24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα κάνει η ΔΕΗ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, έχουν μόνο διαχειριστές δικτύων με εμπειρία σε ευρωπαϊκή χώρα ή και κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει διαχειριστής δικτύου, διάταξη που χαρακτηρίζεται από πολλούς φωτογραφική.