ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ergo εξαγόρασε την ΑΤΕ Ασφαλιστική

i-ergo-exagorase-tin-ate-asfalistiki-2145018

Μέλος του γερμανικού ομίλου Ergo, θυγατρικής του παγκόσμιου ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού ομίλου Munich Re, αποτελεί από χθες η Αγροτική Ασφαλιστική, ύστερα από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του γερμανικού ομίλου. Η μεταβίβαση του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έναντι τιμήματος 90,1 εκατ. ευρώ οριστικοποιήθηκε χθες και σηματοδοτεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στον ασφαλιστικό κλάδο από πολυεθνικό όμιλο στη χώρα μας, ύστερα από την πώληση του 80% της EFG Eurolife στον όμιλο Fairfax τον περασμένο Δεκέμβριο. Για την οριστικοποίηση της εξαγοράς απαιτήθηκαν δύο ολόκληρα χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε γίνει τον Αύγουστο του 2014, και η ολοκλήρωσή της αίρει την αβεβαιότητα που είχε υπάρξει σχετικά με το μέλλον της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και την τύχη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών.

Η πώληση υπήρξε δέσμευση του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί από την DG Com για την πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων και, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργο Πουλόπουλο, υπογραμμίζει «τη δέσμευση του ομίλου στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης». Η συναλλαγή, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, βελτιώνει τον δείκτη CET-1 του ομίλου κατά περίπου 5 μονάδες βάσης (στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2016), κυρίως από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 200 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής από την Ergo International θα έχει σημαντικά οφέλη και για τον γερμανικό όμιλο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της Ergo Hellas και της εταιρείας νομικής προστασίας DAS. Μεταξύ αυτών είναι η ανάδειξή του στην πρώτη θέση των ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου γενικών ασφαλίσεων –από την τρίτη θέση–, με μερίδιο αγοράς που υπολογίζεται στο 12,7%, με βάση τα στοιχεία του 2015. Επιλέον ανοίγει τον δρόμο για την ενεργή δραστηριοποίησή του στον τομέα ασφαλίσεων ζωής, που αποτελεί αναπτυσσόμενο κλάδο, λόγω και των προοπτικών που δημιουργεί η υποχώρηση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των εταιρειών του oμίλου Ergo στην Ελλάδα Θεόδωρο Κοκκάλα, η επένδυση στην ΑΤΕ Ασφαλιστική «αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της Ergo στην Ελλάδα και προσθέτει αξία στην εταιρεία, μέσω της διεύρυνσης της πελατειακής της βάσης και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της».

Η μεταβίβαση έγινε δυνατή μετά την υλοποίηση όλων των προαπαιτουμένων που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας. Εκτός από τις εγκρίσεις των εποπτικών αρχών και κυρίως την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ρουμανίας για την απόσχιση της ΑΤΕ Romania, η οποία δεν εντάσσεται στη συμφωνία μεταβίβασης, κρίσιμο θέμα για την υπογραφή της σύμβασης υπήρξε η αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων 430 εκατ. ευρώ της Αγροτικής Ασφαλιστικής, που ήταν τοποθετημένα κυρίως σε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου.

Η πολιτική του γερμανικού ομίλου, που ορίζει ότι η υψηλή συγκέντρωση σε τίτλους χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (κάτω από ΒΒB) δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, κατέστησε αναγκαία την αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε τοποθετήσεις υψηλής διαβάθμισης, μία κίνηση που προσέκρουε στα capital controls. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε ειδική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, που επέτρεψε τον ορισμό ξένου θεματοφύλακα, συγκεκριμένα την HSBC Γερμανίας, ενώ ξεχωριστό μέρος της συμφωνίας αποτέλεσε και η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς όλων των ακινήτων που είχε στην κατοχή της η εταιρεία, πλην των κεντρικών γραφείων της και η αντικατάστασή τους με μετρητά, γεγονός που ενίσχυσε τη ρευστότητα της εταιρείας.