ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το πακέτο Γιούνκερ οι πόροι για χρηματοδότηση μικρομεσαίων

02s21oik

Με κεφάλαια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων –γνωστό ως ταμείο Γιούνκερ– φιλοδοξεί η κυβέρνηση να αντλήσει πόρους για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Η συνδρομή του ταμείου Γιούνκερ θα αναζητηθεί στην περίπτωση του Ταμείου Συμμετοχών, που θα συσταθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), του βραχίονα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Εγκαταλείποντας την ιδέα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το υπουργείο Οικονομίας προσγειώνεται σε πιο ρεαλιστικές λύσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναθέσει τη διαχείριση του Ταμείου Συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο θα αναλάβει να συγκεντρώσει και επενδυτικά κεφάλαια από άλλους φορείς ή άλλες επενδυτικές τράπεζες. Το Ταμείο Συμμετοχών δεν έχει συσταθεί ακόμη, αλλά η ανάθεσή της διαχείρισής του στο (EIF), συνιστά έμμεση επιβεβαίωση της αδυναμίας συγκέντρωσης επενδυτικών κεφαλαίων χωρίς μηχανισμούς που έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρηματικών project και πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, η χρηματοδότηση του Ταμείου Συμμετοχών από το πακέτο Γιούνκερ είναι δυνατή μετά και την εμπλοκή του EIF, ενώ επιδίωξη είναι και η συμμετοχή της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KFW και της αντίστοιχης γαλλικής. Σημειώνεται ότι η KFW έχει παρουσία στη χώρα μας μέσω της συμμετοχής της στο Επενδυτικό Ταμείο, που μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει ως προς το σκέλος της αναδιάρθρωσης δανείων, ενώ ανενεργό είναι το σκέλος της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, που είχε προβλεφθεί στο καταστατικό του.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας είναι το εργαλείο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων να υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Συμμετοχών, η συμφωνία για τη χρηματοδότηση του οποίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκατ. ευρώ και οι πόροι θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIF και των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί και να κατευθυνθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση, ως equity capital ή venture capital. Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

Στην ίδια λογική σχεδιάζεται και η μαθητεία του ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο Συμμετοχών, ώστε σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας ο φορέας να εκπαιδευθεί σε σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και με τον τρόπο αυτό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της αγοράς. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΤΕΑΝ προβλέπει την επανεκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας με κεφάλαια επίσης 200 εκατ. ευρώ προερχόμενα από το ΕΣΠΑ, τα οποία θα μοχλεύονται με ισόποση συμμετοχή των τραπεζών και θα δίνονται με τη μορφή χαμηλότοκων δανείων σε επιχειρήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση της λειτουργίας του σημερινού Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), που λειτουργεί ως υποταμείο του ΕΤΕΑΝ, ενώ στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ θα λειτουργήσει και ένα νέο υποταμείο, που θα δημιουργηθεί για τη χορήγηση μικροπιστώσεων έως 20.000 ευρώ.