ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον από είκοσι funds για «κόκκινα» δάνεια της Eurobank

Ενδιαφέρον από είκοσι funds για «κόκκινα» δάνεια  της Eurobank

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά χαμηλό τίμημα, προσελκύει το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων» δανείων που έχει βγάλει προς πώληση η Eurobank, ανοίγοντας την αυλαία της μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο ύψους 2,8 δισ. ευρώ για το οποίο κατά τη διαδικασία των data rooms έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 20 περίπου επενδυτικά funds, ενδεικτικό του υψηλού ενδιαφέροντος που εμφανίζει η αγορά «κόκκινων» δανείων, ενόψει και της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι τράπεζες για τη μείωσή τους κατά 40% έως και το 2019.

Το χαρτοφυλάκιο που βγαίνει προς πώληση είναι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση και τα περισσότερα από αυτά έχουν πάψει να εξυπηρετούνται εδώ και 10 περίπου χρόνια, ακόμη δηλαδή και πριν από την κρίση. Η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη μέρους αυτού του ποσού χωρίς μεγάλη ανταπόκριση στον βαθμό που το σύνολο αυτών των δανείων είναι χωρίς εξασφαλίσεις. Για τον λόγο αυτό οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά χαμηλές και σύμφωνα μάλιστα με αυτές τις εκτιμήσεις δεν θα ξεπερνούν το 5%.

Οπως εξηγούν στελέχη της αγοράς το γεγονός ότι η τράπεζα λίγο πριν ανοίξει τη διαδικασία πώλησης επιχείρησε να ανακτήσει μικρό μέρος της απαίτησης, προτείνοντας στους εν λόγω οφειλέτες «κούρεμα» έως και 95%, κίνηση από την οποία δεν κατάφερε να ανακτήσει σημαντικά ποσά, σηματοδοτεί ότι η τιμή πώλησης μπορεί να πέσει αρκετά πιο κάτω ακόμη και από το 5%. Η διαφορά της προσφοράς που έκανε η τράπεζα σε σχέση με αυτό που θα κάνει ένα fund είναι ότι η τράπεζα προτείνει υψηλό «κούρεμα», αλλά απαιτεί άμεση εξόφληση σε μία ή σε δύο δόσεις. Αντίθετα, το fund στον βαθμό που θα αναλάβει ή θα αναθέσει και τη διαχείριση αυτού του χαρτοφυλακίου, μπορεί να προτείνει μικρότερο μεν «κούρεμα», αλλά εξόφληση σε 3, 5 ή και περισσότερα χρόνια.

Στο τελικό τίμημα που θα προσφέρουν, οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει πάντως να συνεκτιμήσουν εκτός από τη χαμηλή απόδοση που έχει ένα χαρτοφυλάκιο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το κόστος διαχείρισης και φυσικά το κέρδος, που θα καθιστούσε την αξία της τοποθέτησης συμφέρουσας σε σχέση με άλλες επενδυτικές επιλογές.

Πρέπει άλλωστε να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο υψηλές προβλέψεις ή έχει διαγράψει λογιστικά το σύνολο της απαίτησης, παίρνοντας ουσιαστικά το σύνολο της ζημίας στα βιβλία της. Για αυτόν τον λόγο η πώληση εκτιμάται ότι θα είναι είτε κεφαλαιακά ουδέτερη είτε θα έχει οριακή θετική συνέπεια, λόγω της ανάκτησης προβλέψεων. Σύμβουλος πώλησης είναι η BlackRock και με βάση την ενημέρωση που έχουν λάβει οι υποψήφιοι επενδυτές, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

• Η πρώτη αφορά σε 59.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ (μαζί με τους τόκους). Ανήκουν σε 41.000 δανειολήπτες και ο μέσος όρος του δανείου διαμορφώνεται σε 10.800 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια καθυστέρησης φθάνει τα 7 – 8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών, ενώ τα περισσότερα σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008 – 2011.

• Η δεύτερη περιλαμβάνει 161.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν των 10 ετών. Αφορούν σε 73.000 δανειολήπτες και ο μέσος όρος αξίας δανείου διαμορφώνεται στις 5.400 ευρώ.

Το 24% των παραπάνω δανείων σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν από το 2004, το 47% μεταξύ 2004-06 και το 29% μετά το 2007.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στα τέλη Ιουνίου και δεσμευτικών στις αρχές Αυγούστου, ενώ στόχος είναι η μεταβίβαση να ολοκληρωθεί στις αρχές φθινοπώρου.