ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τελεσίγραφο ΡΑΕ στον ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης

13s22kalwdia

Περιθώριο δύο μηνών θα δώσει η ΡΑΕ στους νέους μετόχους του ΑΔΜΗΕ για να παρουσιάσουν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. Σε διαφορετική περίπτωση η ΡΑΕ, κάνοντας χρήση των εξουσιών που της παρέχει ο νόμος, θα προχωρήσει τις διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε τρίτους, καθώς χαρακτηρίζεται ως «μείζονος σημασίας» και η περαιτέρω καθυστέρησή του θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα επάρκειας στην τροφοδοσία της Κρήτης. Η ΡΑΕ μετά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τη νέα διοίκηση του ΑΔΜΗΕ την περασμένη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει νέα συνάντηση εργασίας μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με αντικείμενο την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, όπου και θα τεθεί το θέμα της υλοποίησης του έργου εν είδει τελεσιγράφου, εξηγώντας στους νέους μετόχους του ΑΔΜΗΕ ότι «δεν υπάρχει χρόνος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη της αρμόδιας Αρχής. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης έχει ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ της περιόδου 2018 – 2027.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει εντάξει στο ΔΠΑ τη «μικρή διασύνδεση» Κρήτης – Πελοποννήσου με μεταφορική ικανότητα 140 – 180 MW και χρόνο λειτουργίας το 2020 και τη «μεγάλη διασύνδεση» Κρήτης – Αττικής με μεταφορική ικανότητα 700 MW και προγραμματισμένη λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2023. Το γεγονός ότι ο ΑΔΜΗΕ παρά τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει προβλέπει ότι η συνολική ζήτηση της Κρήτης θα ενταχθεί στο σύστημα το 2025, έχει προκαλέσει ανησυχίες στην αγορά και στη ΡΑΕ ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου το 2023 δεν μπορεί να επιτευχθεί. Στη διαβούλευση του ΔΠΑ που ολοκληρώθηκε στις 6 του μηνός, η ΔΕΗ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έγκαιρη διασύνδεση της Κρήτης επισημαίνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και επάρκεια ενεργειακής τροφοδοσίας του νησιού ήδη από τις αρχές του 2020, δεδομένου ότι πλήθος συμβατικών μονάδων της Κρήτης δεν μπορούν να λειτουργήσουν μετά το 2019 για περιβαλλοντικούς λόγους. Η ΔΕΗ χαρακτηρίζει το έργο ως το πιο κρίσιμο του προγράμματος του ΑΔΜΗΕ για την 1η τριετία και επισημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα οδηγήσει σε διακύβευση της ασφάλειας της τροφοδοσίας του νησιού. Για τους λόγους αυτούς, ζητεί την οριστικοποίηση των παραμέτρων του έργου τόσο για τη «μικρή» όσο και για τη «μεγάλη» διασύνδεση, την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και τον καθορισμό των συμβατικών μονάδων της Κρήτης που θα είναι απαραίτητες από το 2020 και μετά, είτε για συνεχή λειτουργία είτε για εφεδρεία, καθώς και των εκτιμώμενων όρων λειτουργίας της κάθε μονάδας. Η ΔΕΗ θέτει επίσης θέμα αποζημιώσεων των μονάδων που θα παραμείνουν στα νησιά ως εφεδρεία μετά τις διασυνδέσεις, κάτι που η ΡΑΕ αντιμετωπίζει θετικά και προσανατολίζεται στο να εισηγηθεί σχετική πρόταση στο υπουργείο Ενέργειας για να προχωρήσει στην απαραίτητη νομοθετική παρέμβαση.

Η ΡΑΕ αναγνωρίζοντας εγκαίρως την κρισιμότητα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει εδώ και μήνες ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές για τη χρηματοδότησή του, στο πλαίσιο των εναλλακτικών λύσεων που εξετάζει για την έγκαιρη υλοποίησή του. Ιδιωτικό ενδιαφέρον έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει και αυτό που αναμένεται είναι να δοθεί το περιθώριο στους νέους μετόχους του ΑΔΜΗΕ για να καταθέσουν το σχέδιό τους. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσος Μανουσάκης, που επελέγη με τη συναίνεση των Κινέζων, στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταβίβασης της εταιρείας στους νέους μετόχους τόνισε ότι πρώτος στόχος για τον ΑΔΜΗΕ στη νέα εποχή με στρατηγικό επενδυτή την State Grid είναι να συμβάλει στην προώθηση της διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης. Στην περίπτωση πάντως που ο ΑΔΜΗΕ δεν ανταποκριθεί στα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα που θα θέσει η ΡΑΕ, τότε θα προκηρυχθεί διαγωνισμός και ο νέος επενδυτής που θα αναλάβει τη χρηματοδότηση θα υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ για την αποπληρωμή του από τα τέλη διέλευσης.