ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Oλοκλήρωσε τη συναλλαγή για διαχείριση «κόκκινων» δανείων η Attica Bank

Oλοκλήρωσε τη συναλλαγή για διαχείριση «κόκκινων» δανείων η Attica Bank

Ολοκληρώθηκε χθες η συναλλαγή διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank, με την πληρωμή από την Aldridge EDC Specialty Finance του ποσού των 70 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Junior Note) ύψους 806,2 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Η διαδικασία προέβλεπε μεταξύ άλλων και την έκδοση ενός ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior note) ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ. Ο τύπος της ανακεφαλαιοποίησης που επελέγη αποσκοπεί στην προστασία του βασικού μετόχου, δηλαδή του ΕΦΚΑ, από την υποτίμηση της συμμετοχής του στην τράπεζα και επιτρέπει στην τράπεζα να μειώσει το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων» δανείων στο μισό – και συγκεκριμένα από το 46% στο 23%.

Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, με τον τρόπο αυτό η Attica Bank ολοκληρώνει ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, μειώνοντας σημαντικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο και θωρακίζοντας την κεφαλαιακή της βάση, ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει στις επόμενες επιχειρηματικές της κινήσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής συνεπάγεται και την εξάλειψη της εκκρεμότητας που υφίστατο ως προς την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου των στρες τεστ του 2015. Συγκεκριμένα, σε υλοποίηση των συμφωνηθέντων και μετά την ολοκλήρωση των όρων της συναλλαγής, η εταιρεία Aldridge EDC Specialty Finance, η οποία έλαβε την απαιτούμενη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατέβαλε σήμερα το σύνολο του ποσού για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ειδικότερα, η εταιρεία Artemis Finance S.ar.l με έδρα το Λουξεμβούργο κατέβαλε το ποσό των 70 εκατ. ευρώ για τη μεταβίβαση του ομολόγου junior note που εκδόθηκε στο πλαίσιο τιτλοποίησης των δανείων της και το ποσό των 80 χιλ. ευρώ για τη μεταβίβαση του 80% των μετοχών της εταιρείας «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις», στην ονομαστική τους αξία.

Η συμφωνία προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο της συναλλαγής και να αναγνωρίσει κέρδος 70 εκατ. ευρώ, ποσό που μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης θα προσμετρηθεί ως κεφάλαιο Tier I στα κεφάλαιά της. Για την εν λόγω συναλλαγή η τράπεζα συνεργάστηκε με την εταιρεία Clayton Euro Risk ως σύμβουλο και με τις δικηγορικές εταιρείες Shearman & Sterling LLP, Ζέπος & Γιαννόπουλος και Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεργάτες ως νομικούς συμβούλους.