ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων από Αττικής

nea-titlopoiisi-mi-exypiretoymenon-daneion-apo-attikis-2208931

Νέα τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων προγραμματίζει η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, σε μια προσπάθεια να εξυγιάνει περαιτέρω τον ισολογισμό της. Το νέο πακέτο τιτλοποίησης, που εκτιμάται ότι θα είναι ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, δρομολογείται έως τα τέλη του χρόνου, έτσι ώστε να τρέξει παράλληλα με το σχέδιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150-200 εκατ. ευρώ.

Στόχος, η μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) κάτω από το 10% από το σημερινό επίπεδο του 20%, που διαμορφώνεται ο δείκτης των NPLs μετά και την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου του 1,3 δισ. ευρώ. Η τιτλοποίηση σε συνδυασμό με τις παράλληλες ενέργειες ανάκτησης μέρους των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αποσκοπεί στην απομόχλευση και την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας, έτσι ώστε η αναπτυξιακή προοπτική, που επιχειρείται να δημιουργηθεί, να στηριχθεί σε υγιείς βάσεις. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας (NPEs) διαμορφώνεται πλέον στο 37% από 60%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο απ’ όλες τις τράπεζες και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) μειώθηκε στο 20% από 45%. Το μοντέλο τιτλοποίησης, όπως επίσης και το ακριβές ύψος της, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά σύμφωνα με πηγές της διοίκησης, η Τράπεζα Αττικής στοχεύει σε ένα καθαρό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου.

Να σημειωθεί ότι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εσόδων η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει στην ανάκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου από το 1,3 δισ. ευρώ που μεταβιβάστηκε πρόσφατα, αξιοποιώντας τα εργαλεία, όπως η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων «Θεά Αρτεμις» που συστάθηκε από την Τράπεζα Αττικής και η οποία ανήκει πλέον κατά 20% στην τράπεζα.

Η «Θεά Αρτεμις» έχει αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού Artemis Securitisation S.A. στο πλαίσιο της τιτλοποίησης με την έκδοση των δύο ομολόγων ύψους 525 εκατ. ευρώ και 806,2 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 80% της εταιρείας «Θεά Αρτεμις» ελέγχει η Aldridge EDC Specialty Finance, δηλαδή ο επενδυτής που κατέβαλε το ποσό των 70 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σήμερα στο 16,4%.

Η «Θεά Αρτεμις» έχει αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων για 10 χρόνια και η Τράπεζα Αττικής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης. Για τη διαχείριση θα συνεργαστεί με τo DDM Group, ένα ελβετικό distress fund, το οποίο συνδέεται μετοχικά με την Aldridge. Το DDM έχει παρουσία σε χώρες της ΝΑ και Κεντρικής Ευρώπης και σύμφωνα με ανακοίνωσή του από την επένδυση των 50 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα προσδοκά διπλάσια έσοδα.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει ως στρατηγική επιλογή την υλοποίηση της νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές (ύψους 100 εκατ. ευρώ) και να μην επιβαρυνθεί με το κόστος του ομολόγου, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου θέματος. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει, με τη νέα αύξηση θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της τράπεζας, προκειμένου να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της σχέδιο και να εγγυηθεί στους μετόχους της τη λειτουργική της κερδοφορία.