ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία νέων ΚΤΕΟ μέσα στις… γειτονιές

19s11kteo
s26_1909kteo-aytokin

Σαφείς κίνδυνοι περιβαλλοντικής υποβάθμισης του αστικού ιστού, δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και πλημμελών ελέγχων στα αυτοκίνητα ελλοχεύουν σε προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα για την αδειοδότηση νέων ΚΤΕΟ. Και αυτό παρά το γεγονός πως τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ) που ήδη λειτουργούν έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον υπερδιπλάσια της απαιτούμενης από το μέγεθος του στόλου των ελληνικών οχημάτων, υπογραμμίζουν κύκλοι της αγοράς.

Η αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας μεταβολή περιλαμβάνεται σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προωθήθηκε για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη θα επιτρέπεται πλέον τα ΚΤΕΟ να εγκαθίστανται στον κυρίως αστικό ιστό των πόλεων, δηλαδή σε χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου –κάτι το οποίο σήμερα απαγορεύεται– και όχι εκτός, σε ζώνες χονδρεμπορίου, βιοτεχνικές κ.λπ., όπως ισχύει έως τώρα. Είναι αυτονόητο πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεπάγεται και αύξηση των επιπέδων ρύπων, θορύβου και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που βιώνουν οι πολίτες και αρνητική επίπτωση στις τιμές των γειτνιαζόντων ακινήτων.

Μόνον για μια περίοδο δύο ετών, κατά τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης της αγοράς των ΚΤΕΟ, δόθηκαν κάποιες άδειες σε περιοχές γενικής κατοικίας, αλλά ύστερα από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και προσεκτικότερη εξέταση των επιπτώσεων απαγορεύθηκε αυτή η δυνατότητα. Οσα είχαν αδειοδοτηθεί τότε συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά υπό καθεστώς ημερομηνίας λήξης.

Στην Αττική λειτουργούν ήδη 40 ΚΤΕΟ, με περισσότερες από 80 γραμμές ελέγχου Ι.Χ. και 30 γραμμές ελέγχου μοτοσικλετών. Η δυναμικότητά τους είναι τριπλάσια των προσερχόμενων για έλεγχο οχημάτων με βάση τα στοιχεία του 2016. Ομως ακόμα και αν όλοι όσοι υποχρεούνται συμμορφώνονταν –κάτι που και λόγω κρίσης και λόγω της «ελληνικής ιδιοσυγκρασίας» (sic) δεν συμβαίνει– και πάλι η δυναμικότητα θα ήταν πλεονάζουσα, περίπου διπλάσια. Από τα υπάρχοντα στην Αττική ΚΤΕΟ μπορούν να γίνουν πάνω από 2 εκατομμύρια έλεγχοι ετησίως, όταν κάθε χρόνο περνούν από έλεγχο μόλις 650.000 Ι.Χ. και 80.000 μοτοσικλέτες. Ακόμα και εάν περνούσαν όλοι οι υπόχρεοι θα απαιτούνταν συνολικά μόλις 900.000 έλεγχοι. Ετσι όσοι επιχειρηματίες επένδυσαν σε αυτήν τη δραστηριότητα κινδυνεύουν τώρα να δουν όχι μόνον περισσότερο αλλά και αθέμιτο ανταγωνισμό από νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα μπουν στην αγορά όχι με τους ίδιους όρους αλλά με πολύ ευνοϊκότερους. Και αυτό διότι οι όποιοι νέοι επενδυτές θα μπορούν, εφόσον εγκριθεί αυτή η πρόβλεψη στο Προεδρικό Διάταγμα, να εγκατασταθούν και μέσα σε περιοχές γενικής κατοικίας, σε καλύτερα δηλαδή σημεία και μάλιστα σε εκτάσεις 1,5 και όχι 4 στρεμμάτων, όπως ισχύει τώρα. Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το μέσο κόστος της επένδυσης σε ένα ΚΤΕΟ τα τελευταία έτη διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ.