ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακτά τα περιθώρια κέρδους ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών

s26_petrelaioeidi_2410
24s10barre

Μια σταδιακή αναδιάρθρωση, κατά την οποία ο κλάδος συνολικά δείχνει να ανακτά κατά το μεγαλύτερο μέρος τα χαμένα περιθώρια κέρδους της πρώτης περιόδου της κρίσης, φαίνεται ότι συντελείται στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών από το 2015. Κορύφωση αυτής της τάσης παρατηρείται το 2016, έτος κατά το οποίο η μεικτή κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου σημείωσε αύξηση κατά 14,7% καθώς το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 5,2% έναντι 4,5% το 2015 και 3,2% το έτος 2012, που άγγιξε τα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου. Τα καθαρά κέρδη του κλάδου περιορίστηκαν σε 7,3 εκατ. από 16,8 εκατ. το 2015, αποτέλεσμα που επηρεάστηκε σημαντικά από την καταβολή φόρων εισοδήματος ύψους 15,8 εκατ.

Μέσα στο 2016 οι 12 εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που περιλαμβάνονται στο δείγμα μελέτης του ΙΟΒΕ αύξησαν τον όγκο πωλήσεών τους κατά 15,8% σε σχέση με το 2015, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των πρατηρίων που φέρουν εμπορικό σήμα εταιρειών κατά 5,8% και σε απόλυτο αριθμό κατά 312. Ετσι ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων με σήμα εταιρείας εμπορίας έφτασε το 2016 σε 5.679 από 5.367 το 2015.
Από τα στοιχεία της μελέτης του ΙΟΒΕ προκύπτει επίσης και η τάση εταιρειών και πρατηρίων να αντικαθιστούν ιδιόκτητους χώρους αποθήκευσης με ενοικιαζόμενους. Το 2016 οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι περιορίστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στις 757.000 μετρικούς τόνους από 779.000 μετρικούς τόνους το 2015 (-2,8%), ενώ παράλληλα οι ενοικιαζόμενοι αποθηκευτικοί χώροι από 89.000 μετρικούς τόνους το 2015 αυξήθηκαν στις 317.000 μετρικούς τόνους το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 254,8%. Παρά την αύξηση των πρατηρίων και του όγκου πωλήσεων πάντως, ο αριθμός προσωπικού στα πρατήρια των εταιρειών με σήμα εταιρείας εμπορίας το 2016 μειώθηκε στα 1.752 άτομα από 1.831 το 2015 και σε ποσοστό κατά 4,3%. Οι αμοιβές προσωπικού ωστόσο αυξήθηκαν κατά 9,3% και διαμορφώθηκαν στα 69,8 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 63,9 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ αντίθετα μειωμένες κατά 8,2% είναι την ίδια χρονιά οι εργοδοτικές εισφορές, ο οποίες υποχώρησαν στα 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 19,0 εκατ. ευρώ το 2015.

Αναλύοντας την κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου και σε ό,τι αφορά την αύξηση του μεικτού περιθώρια κέρδους, το ΙΟΒΕ επισημαίνει στη μελέτη του ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένδειξη της πολιτικής αγορών – πωλήσεων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Μια υψηλή τιμή του δείκτη αυτού, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δείχνει την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να επιτυγχάνουν χαμηλές τιμές αγοράς πρώτων υλών και υψηλές τιμές πώλησης για τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά. Το μεικτό περιθώριο κέρδους για το σύνολο των εταιρειών του κλάδου ενώ την περίοδο 200-2009 κυμαινόταν κατά μέσον όρο στα επίπεδα του 8%, την περίοδο 2010-2015 συρρικνώθηκε στο ήμισυ (3,8% κατά μέσον όρο). Την περίοδο 2009-2012 παρουσίασε σταδιακή μείωση από το 6,3% στο 3,2% και στη συνέχεια ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία για να καταλήξει το 2016 στο 5,2%, έναντι 4,5% το 2015. Σε επίπεδο εταιρειών, τα υψηλότερα ποσοστά μεικτού περιθωρίου κέρδους το 2016 κατέγραψαν οι Melco Oil (18,6%), Coral Gas (16,6%), BP Ελληνική (16,5%), LPC (16,0%) και η Shell & MOH Aviation (10,6%). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εμπορία λιπαντικών και στην εμπορία καυσίμων αεροπλάνων, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες που ως κύρια δραστηριότητα έχουν την πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο κίνησης). Στη συνέχεια έπονται οι Coral (6,1%), Aegean (5,5%), Avinoil (4,8%), Reviol (3,7%) και EΛΙΝΟΙΛ (3,3%). Το χαμηλότερο ποσοστό μεικτού κέρδους παρουσίασε η ΕΤΕΚΑ (1,7%).

Οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές του κλάδου το 2016 αυξήθηκαν κατά 5,9% (9,6 εκατ. έναντι 9,1 εκατ. το 2015) ενώ τα ανόργανα έξοδα αυξήθηκαν κατά 256,3%, δηλαδή από τα 10,3 εκατ. ευρώ το 2015 σε 36,5 εκατ. ευρώ το 2016. Τέλος, αυξημένοι κατά 464,6% ήταν το 2016 οι φόροι εισοδήματος χρήσεως που διαμορφώθηκαν σε 16 εκατ. ευρώ.