ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο της Fraport στην Ελλάδα

Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο της Fraport στην Ελλάδα

Κύκλο εργασιών 181,4 εκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 106,2 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Fraport AG πως ενέγραψε στο εννεάμηνο από τη δραστηριότητά της στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια.

Τα μεγέθη αυτά αφορούν την περίοδο από τις 11 Απριλίου οπότε και τα παρέλαβε από το ελληνικό Δημόσιο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια περίοδο 6 μηνών. Το καθαρό αποτέλεσμα –δηλαδή μετά από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και δικαιώματα μειοψηφίας– ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επικεφαλής της Fraport AG Στέφαν Σούλτε, κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων του ομίλου με τους αναλυτές, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις της θυγατρικής στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η κερδοφορία των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρεία στο εξωτερικό συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στο συνολικό αποτέλεσμα.

Η Fraport Greece έχει καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 1,234 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο τίμημα παραχώρησης στην Ιστορία της χώρας. Η συνολική οικονομική συμφωνία, για την 40ετή παραχώρηση, προβλέπει επιπλέον 22,9 εκατ. ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, καθώς και κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατ’ έτος στο 28,6% των λειτουργικών κερδών. Η Fraport Greece έχει δεσμευτεί πως θα επενδύσει 400 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των αεροδρομίων στα πρώτα χρόνια, και ειδικότερα έως το 2021.