ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 4,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2016

ayxisi-4-4-stin-paragogi-asfalistron-to-2016-2223839

Σημάδια ανάκαμψης κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά το 2016, χρονιά κατά την οποία η κατά κεφαλήν δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για ασφάλιστρα –ύστερα από έξι χρόνια μείωσης– αυξήθηκε στα 360 ευρώ τον χρόνο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων για τις ασφαλίσεις ζωής ανέστρεψε την πτωτική πορεία που είχε από το 2009 (με εξαίρεση το 2014) και ανήλθε στα 177 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ ο δείκτης των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων για τις ασφαλίσεις ζημιών ανέστρεψε την πτωτική πορεία που είχε από το 2010 και αυξήθηκε στα 183 ευρώ ανά κάτοικο.

Παρά τη μικρή ανάκαμψη ωστόσο, η δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για ιδιωτική ασφάλιση είναι υποπολλαπλάσια της αντίστοιχης δαπάνης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, σημάδι της χαμηλής διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 (έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), η δαπάνη των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ανέρχεται σε 2.022 ευρώ ανά κάτοικο, από τα οποία τα 1.227 ευρώ είναι για ασφαλίσεις ζωής και τα 795 ευρώ για ασφαλίσεις ζημιών. Να σημειωθεί ότι το ανώτατο ποσό δαπάνης για ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας είχε καταγραφεί το 2009 –στα 491 ευρώ–, αλλά έκτοτε η πορεία ήταν πτωτική, αποτυπώνοντας τη συρρίκνωση των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών και την πτώση του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της ασφαλιστικής αγοράς το 2016, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων, που ενισχύθηκε κατά 4,4% στα 3,9 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών, το 1,9 δισ. ευρώ είναι ασφαλίσεις του κλάδου ζωής, που κατέγραψαν άνοδο 6,1%, ενώ στα 2 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ασφάλιστρα του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, οι εργασίες του οποίου αυξήθηκαν κατά 2,7%.

Η ανοδική τάση των ασφαλιστικών εργασιών συγκρινόμενη με τη μείωση του ΑΕΠ (-1,3% σε τρέχουσες τιμές) οδήγησε σε ελαφρά αύξηση της συμμετοχής του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία, που διαμορφώθηκε στο 2,2% του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό που φθάνει το 7,4%. Παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασαν το 2016 στο 7,2% του ΑΕΠ, που είναι μια από τις υψηλότερες τιμές διαχρονικά. Το ποσοστό αυτό απέχει επίσης σημαντικά από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που ανέρχεται στο 61%.

Ενεργητικό

Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε στα τέλη του 2016 στα 16,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,6%, από τα οποία τα 12,6 δισ. ευρώ, ποσοστό 76,5%, ήταν επενδεδυμένο, ενώ το 1,2 δισ. ευρώ ήταν απαιτήσεις. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν στα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές προβλέψεις σταθεροποιήθηκαν στα 11,4 δισ. ευρώ.