ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τελεσίγραφο από Τράπεζα Αττικής στην «Τοξότης» του ομίλου Καλογρίτσα

Τελεσίγραφο από Τράπεζα Αττικής στην «Τοξότης» του ομίλου Καλογρίτσα

Κλιμακώνει τις πιέσεις της προς την κατασκευαστική «Τοξότης» του ομίλου Καλογρίτσα η Τράπεζα Αττικής, αποστέλλοντας εξώδικο με το οποίο της δίνει 15 ημέρες προθεσμία για να παρουσιάσει αξιόπιστη λύση ρύθμισης των δανείων, εγκεκριμένη από την ελεγκτική εταιρεία που έχει η ίδια η τράπεζα τοποθετήσει στην «Τοξότης». Επίσης, με επιστολή της ζητεί ενημέρωση για τη συμφωνία του ομίλου Καλογρίτσα με την «Ελλάκτωρ», προκειμένου η τελευταία να αναλάβει τις εργολαβίες που αδυνατεί να υλοποιήσει.

Στο εξώδικο η Τράπεζα Αττικής αναφέρει πως οι οφειλές του «Τοξότη» «δεν εξυπηρετούνται και βρίσκονται πλέον σε σημαντική καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών)». Επίσης, σημειώνει πως «παρά την εκπεφρασμένη, ξεκάθαρη και ρητή θέση της τράπεζάς μας ότι είναι αδύνατη κάθε περαιτέρω χρηματοδότησή σας και τις επανειλημμένες συναντήσεις και επικοινωνίες μας κατά τις οποίες μας παρείχατε ρητές διαβεβαιώσεις για την άμεση εξεύρεση λύσης στα σημαντικά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο όμιλος εταιρειών σας, καθώς και για την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάπτωσης των χορηγηθεισών από την τράπεζά μας υπέρ των εταιρειών σας εγγυητικών επιστολών, μέχρι σήμερα δεν έχετε φανεί συνεπείς στις ανωτέρω ρητές δεσμεύσεις σας».

Τούτων δοθέντων, η Αττικής, στο εξώδικο ζητεί να υποβάλει εντός 15 ημερών συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των οφειλών, «η οποία θα έχει ελεγχθεί από την εταιρεία συμβούλων που έχει ορισθεί CRO/Financial Controller των εταιρειών σας σε εκτέλεση του μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού». Τέλος, αφήνει να εννοηθεί ότι θα καταγγείλει τα δάνεια εάν η τεχνική εταιρεία δεν συμμορφωθεί.

Επίσης, με άλλη επιστολή προς την «Τοξότης» η Αττικής ζητεί πληροφορίες για τυχόν «συμφωνία με την εταιρεία Ελλάκτωρ Α.Ε., για την υποκατάσταση εκ μέρους της σημαντικού αριθμού έργων τα οποία έχετε αναλάβει και για τα οποία έχετε λάβει πιστωτικές διευκολύνσεις (εγγυητικές επιστολές ή χρηματοδοτήσεις) από την τράπεζά μας». Τονίζει ότι «τέτοιου είδους συμφωνίες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της τράπεζας διά των αρμοδίων οργάνων της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση της Τράπεζας Αττικής αποτελεί πίεση προς τον όμιλο Καλογρίτσα να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την «Ελλάκτωρ», όπου τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει εμπλοκή.

Οπως αναφέρεται από την πλευρά της τράπεζας, με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης τον Σεπτέμβριο του 2016, διαπιστώθηκε ότι ο όμιλος «Τοξότης» είχε δάνεια που προσέγγιζαν τα 110 εκατ. ευρώ και έντονα προβλήματα ρευστότητας, καθώς υπέβαλε πιεστικά αιτήματα για νέα χρηματοδότηση. Αυτά τα προβλήματα οφείλονταν κυρίως στην έντονη και μη ορθολογική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου (συνεχής ανάληψη τεχνικών έργων με μη ρεαλιστικές εκπτώσεις). Επίσης, διαπίστωσε την υπέρμετρη αύξηση του δανεισμού της κατά τα έτη 2013 έως 2016.

Ετσι, ζήτησε τη σύνταξη από πλευράς της εταιρείας επιχειρηματικού σχεδίου που θα καθορίζει με σαφήνεια τις επόμενες κινήσεις, με κύριο και βασικό στόχο τη μείωση του δανεισμού της, την απόκτηση της αναγκαίας ρευστότητας και τον εξορθολογισμό της οικονομικής κατάστασής της. «Δυστυχώς, ο όμιλος εταιρειών δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τα αναγραφόμενα στο επιχειρηματικό σχέδιο που κατάρτισε, με αποτέλεσμα προς το τέλος του 2017 και αρχές του 2018 τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας να ενταθούν, οφειλόμενα κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, στις διαρθρωτικές αδυναμίες της εταιρείας και στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια έργα και ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ)», αναφέρουν πηγές της Αττικής.

Κατόπιν αυτού, η τράπεζα προσέλαβε ελεγκτική εταιρεία για να καταρτίσει και επιχειρησιακό σχέδιο για την «Τοξότης» και σταμάτησε τις περαιτέρω χρηματοδοτήσεις. Εκτοτε, και μετά ένα διάστημα 2 μηνών, και πάρα τις συνεχείς προφορικές υποσχέσεις για προσκόμιση βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης των οφειλών, τίποτα δεν έγινε. Ετσι, κατέληξε στην αποστολή του εξωδίκου.