ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εναλλακτικές για κεφαλαιακή ενίσχυση αναζητεί η Πειραιώς

Εναλλακτικές για κεφαλαιακή ενίσχυση αναζητεί η Πειραιώς

Η αναταραχή στις αγορές δυσχεραίνει τις προσπάθειες της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2018, σύμφωνα με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει υποβάλει στην ΕΚΤ.

Αν και υπάρχει ακόμη χρόνος έως τα τέλη του έτους, η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει ήδη εναλλακτικά σενάρια, όπως η παράταση της σχετικής υποχρέωσης, με την προοπτική της βελτίωσης των συνθηκών στις αγορές. Διαφορετικά, εξετάζεται η μετατροπή των Cocos σε μετοχές, κάτι που ωστόσο θα σήμαινε ζημίες για το ΤΧΣ και το Δημόσιο. Οπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, οι εποπτικές αρχές δεν έχουν ακόμη απαντήσει στο αίτημα για παράταση, θεωρείται ωστόσο πολύ πιθανό να παρασχεθεί στην τράπεζα ευελιξία χρόνου, με δεδομένες τις κακές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση των stress tests, την υλοποίηση ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, αρχής γενομένης από το 2018 με την έκδοση ομολόγου (Tier II) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η άνοδος, ωστόσο, των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, μετά και τη νέα κρίση στην Ιταλία, μεταθέτει χρονικά αυτές τις κινήσεις, στον βαθμό που το κόστος άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές για την έκδοση ομολόγων καθίσταται απαγορευτικό για την τράπεζα. Να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται σταθερά πάνω από το 4%, ανεβάζοντας ακόμη και σε διψήφια νούμερα το κόστος για την έκδοση ομολόγων από τις τράπεζες. Η πίεση από τις αγορές ομολόγων έχει μεταφερθεί, άλλωστε, στο Χρηματιστήριο και ήδη οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει το 34% της αξίας τους σε σχέση με τις αρχές του χρόνου. Οι τραπεζικοί τίτλοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων υπό το βάρος του τεράστιου όγκου κόκκινων δανείων που έχουν στους ισολογισμούς τους.

Στα εναλλακτικά σενάρια για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας που έχουν πέσει στο τραπέζι, εκτός από τη μετατροπή των Cocos, είναι το «πάγωμα» της καταβολής του κουπονιού για δύο χρόνια, σενάρια πάντως που πηγές της τράπεζας επιμένουν ότι «δεν εξετάζονται». Οπως εξηγούν, η μετατροπή των Cocos δεν συνιστά όφελος για τα κεφάλαιά της, ενώ το «πάγωμα» της καταβολής του κουπονιού θα έχει περιορισμένο όφελος.

Εκτός από την έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στα πλάνα για την κεφαλαιακή ενίσχυση περιλαμβάνεται η υλοποίηση σειράς οργανικών δράσεων, όπως οι πωλήσεις δανείων ή στοιχείων ενεργητικού, με στόχο την απομόχλευση του ενεργητικού και το ξεκαθάρισμα του προβληματικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.
Μεταξύ των οργανικών δράσεων που υλοποιεί η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και από τα οποία αναμένεται να έχει σημαντικό όφελος στα κεφάλαιά της, είναι οι πωλήσεις βασικών στοιχείων ενεργητικού στα οποία περιλαμβάνεται η πώληση της Avis και των θυγατρικών σε Σερβία, Ρουμανία και Αλβανία, καθώς και η πώληση των δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων Amoeba και Arctos. Το σύνολο των δράσεων αυτών ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2018 (με εξαίρεση την πώληση της θυγατρικής στην Αλβανία, που θα ολοκληρωθεί το γ΄ τρίμηνο του 2018). Το κεφαλαιακό όφελος (CET 1 ratio) από τις κινήσεις αυτές υπολογίζεται σε 66 μονάδες βάσης, ενώ εντός του 2018 προγραμματίζεται και η πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία. Το σύνολο των παραπάνω κινήσεων έχει υπολογιστεί ότι θα οδηγήσει σε «ανακούφιση» του ενεργητικού μέσω της μείωσης των σταθμισμένων στοιχείων κινδύνου κατά 3,7 δισ. ευρώ, θωρακίζοντας κεφαλαιακά την τράπεζα. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του oμίλου Πειραιώς διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου στο 14% σε pro-forma βάση, ενώ χωρίς την pro-forma εφαρμογή διαμορφώθηκε στο 13,6%. Να σημειωθεί ότι η έκδοση ομολόγων που δεν θα απομειώνουν την αξία των μετόχων (non dilluted instruments) θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για όλες τις συστημικές τράπεζες, στο πλαίσιο της αλλαγής του μείγματος των κεφαλαίων τους, έτσι ώστε να μην αποτελούνται μόνον από μετοχές.