Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 23" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

• Μείωση φόρου μερισμάτων: Σε 10% (από 15%) μειώνεται ο φόρος μερισμάτων με πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η παραπάνω μείωση έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και εφεξής και καταλαμβάνει και τις αμοιβές που διανέμονται από τα κέρδη μιας εταιρείας σε μέλη διοικητικού συμβουλίου και προσωπικό. Υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2019 τίθεται σε ισχύ και ο νέος μειωμένος συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος 28% (από 29%). Συγκεκριμένα, ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος μειώνεται σταδιακά από 29%, που ισχύει σήμερα, σε 25% μέχρι το 2022, κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά φορολογικό έτος.

• Ετος μείωσης εταιρικού συντελεστή για χρήσεις που δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος: Ζήτημα δημιουργείται πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (28%) για νομικά πρόσωπα με διαχειριστικές χρήσεις που δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος (π.χ. εταιρείες με χρήση 1/7-30/6). Κατά τη γνώμη μας, ο συντελεστής 28% θα έπρεπε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν εντός του 2018 αλλά λήγουν εντός του 2019. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει δεκτό το δικαίωμα των παραπάνω εταιρειών να φορολογηθούν pro rata με τον μειωμένο συντελεστή 28% για τα εισοδήματα από 1ης Ιανουαρίου 2019 και μετά. Στη λύση αυτή προσέφυγε εξάλλου και στο παρελθόν η φορολογική διοίκηση αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου εταιρικού συντελεστή φόρου στα νησιά με απογραφή κάτω από 3.100 κατοίκους (ΠΟΛ 1059/2015).

• Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου σε ενδοομιλικές πληρωμές (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα): Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου σε ενδοομιλικές πληρωμές παρέχεται και πριν από τη συμπλήρωση διετίας από την απόκτηση συμμετοχής στη συνδεδεμένη καταβάλλουσα εταιρεία. Για να ισχύσει η απαλλαγή απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής στη φορολογική διοίκηση ίση με το ποσό του φόρου που όφειλε να παρακρατηθεί. Εάν δεν κατατεθεί εγγυητική και διενεργηθεί κανονικά παρακράτηση, τότε με τη συμπλήρωση της διετίας θεμελιώνεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου. Ασαφείς είναι, ωστόσο, οι κυρώσεις που θα επέλθουν εάν διαπιστωθεί βάσει ελέγχου μετά τη συμπλήρωση της διετίας, ότι η καταβάλλουσα εταιρεία δεν είχε προβεί στο παρελθόν σε παρακράτηση χωρίς, όμως, να έχει καταθέσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Θα αναζητείται στην περίπτωση αυτή και θα καταλογίζεται το ποσό του φόρου που έπρεπε να είχε παρακρατηθεί, ή με δεδομένο ότι πλέον η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε παρακράτηση (λόγω συμπλήρωσης της διετίας) θα επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις;

• Επαγγελματικοί λογαριασμοί στην ΑΑΔΕ – νέα παράταση: Νέα παράταση μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 δόθηκε για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ. Επιτηδευματίες που αποδέχονται πληρωμές μέσω καρτών υποχρεούνται να δηλώσουν τον λογαριασμό. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες οι οποίες δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές). Επισημαίνεται ότι υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού υπάρχει και στην περίπτωση που διενεργούνται Β2Β συναλλαγές παράλληλα με B2C συναλλαγές. Δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται.

• Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων: Οι εταιρείες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό υπεισέρχονται στις περιουσιακές και δικονομικές έννομες σχέσεις της μετασχηματιζόμενης εταιρείας χωρίς ανάγκη πρόσθετων διατυπώσεων, ως αποτέλεσμα της παραπάνω καθολικής διαδοχής (π.χ. συνέχιση μιας μίσθωσης χωρίς να θεωρείται παραχώρηση χρήσης μισθίου, διατήρηση σε ισχύ δανειακών συμβάσεων χωρίς να χρειάζεται επανάληψη εγγραφής προσημειώσεων και υποθηκών, συνέχιση των εκκρεμών δικών κλπ.). Ειδικά για τις συμβάσεις δημοσίου δικαίου (π.χ. συμβάσεις προμήθειας του Δημοσίου) έχει κριθεί ότι δεν επέρχεται λύση αυτών, αλλά η νέα – διάδοχος εταιρεία υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες συμβάσεις (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 457/2008 αποδεκτή από τη Διοίκηση).

• Η καθολική διαδοχή ως γενικός κανόνας για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς: Ολα τα είδη μετασχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων όλων των τύπων συντελούνται σε μία πράξη, με την καταχώρισή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο των εταιρικών μετασχηματισμών. Δηλαδή, για τη μεταβίβαση της περιουσίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων δεν μεσολαβεί εκκαθάριση, διανομή και εισφορά, αλλά (πλην της περίπτωσης της μετατροπής, με την οποία δεν επέρχεται μεταβίβαση) αυτή θα γίνεται με καθολική διαδοχή, δηλαδή μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού τους στον διάδοχο ή στους διάδοχους εταιρικούς φορείς, χωρίς την ανάγκη μεταβίβασης καθενός περιουσιακού στοιχείου χωριστά.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT