ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναποτελεσματικός ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών

Αναποτελεσματικός ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών

Μόλις το 10% των επιχειρήσεων με χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες έχει μέχρι σήμερα επιτύχει τη ρύθμιση των χρεών μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την εξέλιξη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, από τα οποία επιβεβαιώνεται η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων μέσω της ρύθμισης των χρεών προς τις τράπεζες και το Δημόσιο.

Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν πετύχει να ρυθμίσουν τα χρέη τους ανέρχεται στο 44%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους αγρότες φθάνει το 61%.

Συνολικά, τη διαδικασία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 2.009 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλ. περίπου 1 στους 3,4 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση, αλλά με βάση την ανάλυση των στοιχείων της ΕΓΔΙΧ προκύπτει ότι:

• Για τις επιχειρήσεις και τους ομόρρυθμους εταίρους, περίπου κατά τα δύο χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας, υποβλήθηκαν 3.063 αιτήσεις και εξ αυτών μόλις οι 308 έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατά τους 16 μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας, υποβλήθηκαν 3.358 αιτήσεις και εξ αυτών οι 1.478 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

• Για τους αγρότες, κατά τους 11 μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας, υποβλήθηκαν 365 αιτήσεις και εξ αυτών οι 223 έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση).

Με βάση τα ίδια στοιχεία, μεγάλος παραμένει ο αριθμός εκείνων που είναι στην «ουρά» για τη ρύθμιση των οφειλών, καθώς από τις 60.831 επιχειρήσεις, ομόρρυθμους εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, αυτοί που έχουν υποβάλει τελικώς αίτηση είναι 6.786, δηλαδή μόλις το 11%. Η πλειονότητα μεταξύ των 60.831 και εφόσον πληροί το κριτήριο του θετικού EBITDA, που είναι και το μοναδικό τυπικό κριτήριο για τη ρύθμιση των χρεών, καθυστερεί σημαντικά κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δικαιολογητικών παρέχεται πλέον αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.  Οπως διευκρινίζει η ΕΓΔΙΧ, κάποιοι οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφή της αίτησης που έχουν ήδη υποβάλει, προκειμένου να εντάξουν και τις οφειλές του 2017 ή να διορθώσουν τη δήλωση περί πτωχευτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών, η ψήφιση του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, θα αποσυμφορήσει την πλατφόρμα από τις αιτήσεις των επαγγελματιών, καθώς μεγάλος αριθμός θα επιλέξει τη νέα διαδικασία. Να σημειωθεί ότι στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και τα νομικά πρόσωπα που δεν πληρούν τα κριτήρια για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.