Οδηγός για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Οδηγός για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

7' 39" χρόνος ανάγνωσης

Ανοιξε χθες το μεσημέρι η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 28 Ιουνίου. Περίπου 4 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης προκειμένου να ρυθμίσουν με ευνοϊκό τρόπο τα χρέη τους στην εφορία. Από τις 12 χθες το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα είχαν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις, κάτι που δείχνει ότι οι φορολογούμενοι θέλουν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την εφορία. Οι οφειλέτες θα βρουν τη σχετική εφαρμογή μπαίνοντας στην aade.gr πατώντας «Πολίτες» ή «Επιχειρήσεις» και κατόπιν «Αίτηση ρύθμισης οφειλών» και είσοδος στην εφαρμογή.

Για όσους ενταχθούν στην πλατφόρμα, προσφέρεται μείωση των προσαυξήσεων και των τόκων σε ποσοστό από 10% έως και 100%, αναστολή λήψης των αναγκαστικών μέτρων αλλά και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Επίσης, όσοι φορολογούμενοι έχουν δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό θα μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά πρόσβαση σε αυτόν, αφού προηγουμένως κάνουν σχετική αίτηση στη φορολογική διοίκηση.

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς την εφορία. Οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορηθούν για το πώς θα υπαχθούν στη ρύθμιση, πού να υποβάλουν την αίτηση και πόσες δόσεις δικαιούνται.

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να την απολέσουν. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων.

Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους και εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων των οφειλετών και το ύψος της μηνιαίας καταβολής

1. Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;

– H ρύθμιση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες οφειλές με τις πάγιες ρυθμίσεις (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

2. Με ποιες προϋποθέσεις;

– Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3. Πού μπορούν να κάνουν αίτηση οι πολίτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;

– Η αίτηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην εφορία που ανήκει. Σημειώνεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως και τις 28.6.2019.

4. Σε πόσες δόσεις ρυθμίζει κανείς τα χρέη του και από τι εξαρτάται;

– Ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση φτάνει έως και τις 120, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις με περιορισμό την ελάχιστη των 30 ευρώ.

Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και πάλι έως τις 120. Για τα εισοδήματα αυτά εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής, προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του. Επίσης, προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

5. Ποια είναι τα ευεργετήματα που απολαμβάνει κανείς από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

– Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα μειώνονται οι προσαυξήσεις των οφειλών σε ποσοστό 10%. Περαιτέρω, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού 10%), εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που του προτείνεται από τη φορολογική διοίκηση.

Η εφάπαξ καταβολή οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση ή τη μείωση του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων, θα προβλέπεται ανάλογη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής για χρέη προς το Δημόσιο, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις/πλειστηριασμοί) και χορηγείται φορολογική ενημερότητα.

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από τον δεσμευμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δίνεται ούτως ή άλλως δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης έως και 70%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που τηρούν τις ρυθμίσεις τους, με αίτησή τους προς τη φορολογική διοίκηση, μπορούν να κερδίζουν σε μηνιαία βάση τη μερική άρση του κατασχεμένου λογαριασμού τους, σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλλουν για την εξόφληση των ρυθμίσεών τους. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ηλεκτρονικά.

6. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

– Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους και εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εξυπακούεται ότι τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπήν σε φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κ.λπ.

Αν η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη με όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα.

7. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

– Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά τις 6.5.2019, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Οδηγός για τη ρύθμιση των 120 δόσεων-1

Η ρύθμιση για τις επιχειρήσεις

Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των νομικών αυτών προσώπων.

Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;

– Η ρύθμιση αφορά όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

2. Με ποιες προϋποθέσεις;

– Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή έως και το 2017, εκτός αν το νομικό πρόσωπο έχει προβεί σε παύση εργασιών, οπότε η 5ετία υπολογίζεται έως το έτος διακοπής εργασιών.

3. Πού μπορούν να κάνουν αίτηση τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να υπαχθούν στη ρύθμιση;

– Η αίτηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet.

4. Σε πόσες δόσεις ρυθμίζουν τα χρέη τους και από τι εξαρτάται;

– Εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.

Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 24 δόσεις.

Για οφειλές από έκτακτη αιτία ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 36 δόσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται και για τα νομικά πρόσωπα στα 30 ευρώ.

Ποια είναι τα επτά βήματα για την υποβολή της αίτησης

1. Ο οφειλέτης εισέρχεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr

2. Στις υπηρεσίες προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις επιλέγει την ένδειξη αίτηση ρύθμισης οφειλών. Στη συνέχεια εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

3. Στην αρχική σελίδα επιλέγει τον τύπο της ρύθμισης Ρ6 – αίτηση ρύθμισης με απαλλαγή  προσαυξήσεων του νόμου 4611/2019 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 31/12/2018.

4. Στη συνέχεια επιλέγει την υποβολή νέας αίτησης.

5. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία του οφειλέτη (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο κ.λπ.), το ύψος του εισοδήματός του, ο αριθμός των τέκνων, η επιλογή των δόσεων έως 120 και η ΔΟΥ. Στον πίνακα θα πρέπει να επιλέξει τις οφειλές που θέλει να ρυθμίσει.

6. Στην επόμενη σελίδα αναγράφεται το ποσοστό της έκπτωσης προσαυξήσεων, το ποσό έκπτωσης παγιωμένων προσαυξήσεων, οι προσαυξήσεις μετά την ημερομηνία της αίτησης, το ρυθμιζόμενο πληρωτέο ποσό ανάλογα με την έκπτωση των προσαυξήσεων, ο μέγιστος αριθμός δόσεων, το ποσό της μηνιαίας δόσης. Σε αυτό το στάδιο ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει ανάλογα με το «κούρεμα» που επιθυμεί στις προσαυξήσεις τον αριθμό των δόσεων. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει κλικ στην ένδειξη υπολογισμός ποσού δόσης και το σύστημα αυτομάτως υπολογίζει τη μηνιαία δόση.

7. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η αίτηση ρύθμισης οφειλών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Υποβάλλει το αίτημα και εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής.