ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,46 δισ. λόγω κυρίως του ΔΑΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,46 δισ. λόγω κυρίως του ΔΑΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,46 δισ. ευρώ παρουσιάζει ο προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμηνο του έτους, το οποίο ωστόσο δημιουργεί προβληματισμούς καθώς δημιουργήθηκε από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (1,176 δισ. ευρώ περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και την υποεκτέλεση κατά 154 εκατ. των δημοσίων επενδύσεων. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το αναξιοποίητο προς το παρόν μαξιλάρι ύψους 658 εκατ. – που είχε προβλέψει η κυβέρνηση το 2018 για τα ειδικά μισθολόγια. Επί της ουσίας το πρωτογενές πλεόνασμα είναι συγκυριακό και χωρίς αυτό ο προϋπολογισμός θα κατέγραφε έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου. Ακόμα και η αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ είναι αποτέλεσμα της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τα έσοδα της οποίας είχαν υπολογιστεί για διάστημα μεταγενέστερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος των καθαρών εσόδων του ανήλθε σε 15,956 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,307 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ 373 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 271 εκατ. από τη σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου.

β) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 897 εκατ. ή 434,7%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 904,1 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάρτιο 2019 και που αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 78 εκατ. ή 10,9%.

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 1,6%. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 ανήλθαν στα 16,997 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών για τα ειδικά μισθολόγια. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν κατά το α’ τετράμηνο ήταν ύψους 324 εκατ.