ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευρύνονται οι δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση οφειλών του πρώην ΟΕΚ

Διευρύνονται οι δικαιούχοι ένταξης στη ρύθμιση οφειλών του πρώην ΟΕΚ

Και οι δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εφόσον δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας.

Μάλιστα, για το σύνολο των περίπου 40.000 δανειοληπτών που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, η οποία ισχύει από το 2018, δίνεται παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Να σημειωθεί ότι αρχικά οι δανειολήπτες ανέρχονταν σε περίπου 80.000, όμως, βάσει της ρύθμισης, οι μισοί έχουν ήδη απαλλαγεί από το χρέος τους, καθώς αυτό ήταν έως 6.000 ευρώ και διεγράφη.

Με χθεσινή του εγκύκλιο, το υπουργείο Εργασίας έρχεται να ενεργοποιήσει τις προβλέψεις πρόσφατης υπουργικής απόφασης, βάσει της οποίας διευρύνονται οι δικαιούχοι ένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση. Ετσι, εντάσσονται και όσοι έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, ακόμη κι αν έχουν πρωτόδικη, όχι όμως και οριστική απόφαση δικαστηρίου, αλλά και οι δικαιούχοι που δεν κάνουν χρήση της κατοικίας τους. 

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον νόμο  3869/2010 (νόμος Κατσέλη) και για τον οποίο εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ΟΕΚ. Η νέα προθεσμία είναι έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης δεν ελέγχεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχουν περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.

β) Αν ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (οικογενειακοί λόγοι, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

γ) Αν η εκμίσθωση της κατοικίας προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για τη διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του, θα πρέπει να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, η επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

δ) Αν ο δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του, αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (π.χ. λίγους μήνες τον χρόνο).

ε) Αν η κατοικία παραμένει κενή (όπως στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του) ή ημιτελής. 

στ) Αν η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου, ο οποίος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

Προσοχή όμως. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων στις οποίες ο ένας σύζυγος δεν ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση, αποκτά δικαίωμα ένταξης ο άλλος, εφόσον είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας και εκ τρίτου συμβαλλόμενος της δανειακής σύμβασης.