Συνταξιοδότηση με διαγραφή χρεών και χρόνου ασφάλισης

Συνταξιοδότηση με διαγραφή χρεών και χρόνου ασφάλισης

2' 34" χρόνος ανάγνωσης

Τη δυνατότητα να «σβήσουν» χρέη και χρόνο ασφάλισης σε ένα από τα τουλάχιστον δύο Ταμεία όπου είχαν ασφαλιστεί έως το 2016, προκειμένου να λάβουν σύνταξη από το άλλο, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις, προβλέπει έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Με αφορμή ερωτήματα ασφαλισμένων για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων τους, στα οποία θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα σε ένα Ταμείο, ενώ παράλληλα εκκρεμεί οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο, το γενικό έγγραφο του ενιαίου φορέα ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα μη συνυπολογισμού του χρόνου που δεν επιθυμούν. Ξεκαθαρίζει, βέβαια, ότι τα χρέη εξακολουθούν να υφίστανται, όμως ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει σύνταξη από το άλλο Ταμείο.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης να μην υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο στο οποίο έχουν δημιουργήσει τα χρέη μετά τη λειτουργία του ενιαίου ΕΦΚΑ, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής.

Το έγγραφο επισημαίνει επιπλέον ότι ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δίνει το δικαίωμα στους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση να επιλέξουν τον συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχουν διανύσει σε κάποιο από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, βέβαια, υπάρχει η προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν θα ασφαλίζονται στον ενιαίο φορέα για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην Ταμείου του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό. Υπογραμμίζει, δε, ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσόμενου Ταμείου. Και επισημαίνει πως χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά θα λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά τόσο για τη θεμελίωση όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για την πληρέστερη κατανόηση της περίπτωσης, το έγγραφο παραθέτει και παράδειγμα για ασφαλισμένο ο οποίος θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χρόνους ασφάλισης από το 1983 έως το 2016, καθώς και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ το διάστημα 2017-2018 ως μισθωτός. Ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης χωρίς τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισής του στο τ. ΟΑΕΕ (ασφαλισμένος έως το 2014), στον οποίο εκκρεμούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. 

Σύνταξη αναπηρίας

Εν τω μεταξύ, εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ορίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 60 μηνιαίες δόσεις, στο πλαίσιο της πάγιας ρύθμισης που θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2019 και για τους δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.

Στο μεσοδιάστημα, οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης με οφειλές μπορούν να υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης μετά την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση οφειλών των έως 120 δόσεων. Η πρώτη δόση θα παρακρατηθεί κατά τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης, ενώ το ελάχιστο ποσό της δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ.

Ειδικά για την πάγια ρύθμιση, η εγκύκλιος προβλέπει:

α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί με τον μέγιστο αριθμό των 60 δόσεων.

β) Εάν, ύστερα από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής, η σύνταξη παραταθεί εκ νέου αλλά με συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται.

γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί, το υπόλοιπο της οφειλής γνωστοποιείται στον συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται.