ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκύκλιος ΕΤΕΑΕΠ για παράλληλη ασφάλιση

Εγκύκλιος ΕΤΕΑΕΠ για παράλληλη ασφάλιση

Μοντέλο κύριας ασφάλισης ακολουθείται και στην επικουρική, στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Η εγκύκλιος αφορά κατά κύριο λόγο μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίζονταν για δύο διαφορετικές εργασίες αλλά και μηχανικούς που εργάζονταν στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και ξεκαθαρίζει ότι οι ασφαλισμένοι με παράλληλο χρόνο, που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και μετά, διατηρούν δικαίωμα προσαύξησης της επικουρικής τους εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από ένα πρώην επικουρικό ταμείο μέχρι 31/12/2014. Ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά αντιστοιχεί στο δεύτερο τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που υπολογίζεται με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC). 

Αναλυτικά, η εγκύκλιος διευκρινίζει  ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεμελιώνεται εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληροί τις προϋποθέσεις (ηλικία και χρόνος ασφάλισης) τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς επικουρικής ασφάλισης. Μάλιστα, δεν ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις του δεύτερου φορέα.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και των δύο πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, οι υπηρεσίες υπολογίζουν τη σύνταξη και από τους δύο φορείς. Ο ασφαλισμένος, βέβαια, λαμβάνει το ποσό που είναι συμφερότερο.

Ετσι, για παράδειγμα, υπάλληλος ασφαλισμένος στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη και στο πρώην ΤΕΑΔΥ για επικουρική, που εργαζόταν παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος και ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και στο ΤΕΑΧ, θα λάβει κύρια σύνταξη από το Δημόσιο και  επικουρική από το πρ. ΤΕΑΧ, βάσει των προϋποθέσεων του ΙΚΑ.

Ασφαλισμένος για επικουρική παράλληλα στα πρώην ΤΕΑΧ και ΤΕΑΔΥ που θεμελιώνει δικαίωμα και στους δύο φορείς μετά την 1/1/2015, μπορεί να λάβει:

α) Τμήμα επικουρικής για χρόνο μέχρι 31/12/2014 στο ΤΕΑΔΥ, προσαύξηση για αυξημένες εισφορές που κατέβαλλε στο πρώην ΤΕΑΔΥ αλλά και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΤΕΑΧ μέχρι 31/12/2014, αλλά και τμήμα επικουρικής για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά.

β) Τμήμα επικουρικής για χρόνο μέχρι 31/12/2014 στο ΤΕΑΧ, προσαύξηση για αυξημένες στο πρώην ΤΕΑΧ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο ΤΕΑΔΥ μέχρι 31/12/2014, αλλά και τμήμα επικουρικής για χρόνο από 1/1/2015 και μετά.
Προσοχή. Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι ο χρόνος που αναγνωρίστηκε με εξαγορά λαμβάνεται υπόψη είτε για τον υπολογισμό του εκάστοτε τμήματος της επικουρικής σύνταξης είτε για τον υπολογισμό της προσαύξησης.

Παράλληλα, τονίζεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1/1/2015 και εφεξής σε έναν πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης, θεωρείται ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και στον δεύτερο πρώην φορέα. Συνεπώς θα λάβουν, ή λαμβάνουν ήδη, μια επικουρική για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους.