ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Δημόσιο οι περισσότερες νέες θέσεις το πρώτο τρίμηνο

Στο Δημόσιο οι περισσότερες νέες θέσεις το πρώτο τρίμηνο

Με ώθηση από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αυξήθηκε η απασχόληση στη χώρα μας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, καθώς απορρόφησε τους περισσότερους εργαζομένους, ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Αναλύοντας τις τάσεις της απασχόλησης ανά κλάδο, η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της καταγράφει τον καθοριστικό ρόλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ασθενική συνεισφορά της παραγωγικότητας της εργασίας στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, κυρίως εξαιτίας της αισθητής υποχώρησης των επενδύσεων. Επιπλέον, επισημαίνει πως εξαιτίας των δυσμενών φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες συρρικνώθηκαν και η αύξηση προέρχεται αποκλειστικά από τη μισθωτή απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η τράπεζα, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό κλάδο, όλοι οι υπόλοιποι συνέβαλαν στην αύξηση των θέσεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 2% (ήτοι 75,4 χιλιάδες άτομα) το 2018, ενώ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους κατά 2,4% (ήτοι 90,2 χιλιάδες άτομα), σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Μεγαλύτερη συμβολή, ωστόσο, είχε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, ο οποίος απορρόφησε 30,6 χιλιάδες εργαζομένους και ακολούθησαν οι λοιπές υπηρεσίες με +29,5 χιλ. και ο τουρισμός με +20,2 χιλ. Στη βιομηχανία, ο αριθμός των εργαζομένων διαμορφώθηκε στις 434,1 χιλιάδες, αυξημένος κατά 9,3 χιλιάδες εν συγκρίσει με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ειδικά στη μεταποίηση, οι θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 83,7% του συνόλου στη βιομηχανία (363,5 χιλ.), αυξήθηκαν κατά 11,3 χιλιάδες.

Ως προς τον τύπο απασχόλησης, οι μισθωτοί αυξήθηκαν κατά 111,7 χιλιάδες το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι συρρικνώθηκαν κατά 21,6 χιλιάδες άτομα. Ως εκ τούτου, ο λόγος μισθωτών προς αυτοαπασχολουμένους αυξήθηκε οριακά στο 1,99 το 2018, από 1,94 το 2017 και 1,81 το 2010. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τον συγκεκριμένο λόγο να αυξάνεται περαιτέρω και να διαμορφώνεται στο 2,03, και πάλι ως αποτέλεσμα της ανόδου της μισθωτής εργασίας (αριθμητής). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή στην παραγωγικότητα της εργασίας (παραγόμενο προϊόν προς τον αριθμό των απασχολουμένων). Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν αρνητική το πρώτο τρίμηνο του 2019, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση των επενδύσεων, οι οποίες λόγω της κρίσης αφορούν χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαιο που δεν έχει ανανεωθεί επαρκώς και δεν ενσωμάτωσε εξ ολοκλήρου τη νέα τεχνολογία και τις καινοτομίες της τελευταίας δεκαετίας.

Αναλυτικά, η παραγωγικότητα της εργασίας παρουσίασε βελτίωση την περίοδο 2009-2018 στον πρωτογενή τομέα (+37,4%), στη βιομηχανία (+4,4%) και στις κατασκευές (+3,7%), τομέας που παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ενώ αντιθέτως αισθητή υποχώρηση καταγράφηκε στις υπηρεσίες (-13,2%).

Συγκεκριμένα, στη μεταποίηση η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται ήδη από το 2011, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, με μια προσωρινή υποχώρηση το 2015. Μάλιστα, από το 2016 και έπειτα το παραγόμενο προϊόν στον κλάδο της μεταποίησης αυξάνεται ταχύτερα (+5,0%) σε σύγκριση με την απασχόληση (+2,9%).

Σταδιακή βελτίωση της παραγωγικότητας παρατηρείται και στον πρωτογενή κλάδο της οικονομίας, κατά την τελευταία διετία, κυρίως λόγω της αύξησης του προϊόντος του κλάδου (2017: +10%, 2018: +2,9%).

Βέβαια, το ίδιο διάστημα αυξάνεται και η απασχόληση (2017: +0,2%, 2018: +3,7%). Στον κλάδο των κατασκευών, αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε η παραγωγικότητα της εργασίας το 2018 (+6,8%), καθώς η προστιθέμενη αξία του κλάδου αυξήθηκε κατά 7,9% το ίδιο διάστημα. Τέλος, πτωτική είναι η τάση της παραγωγικότητας εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών να υποχωρεί αναλογικά περισσότερο από τον αριθμό των απασχολουμένων.  

Η εικοσαετής περιπέτεια μιας πτώχευσης

Η γραφειοκρατία, η αδιαφορία η ανευθυνότητα, ήταν και παραμένουν οι αιτίες που οι Ελληνες πολίτες ταλαιπωρούνται στις συναλλαγές τους με το ελληνικό Δημόσιο. Ενδεικτική είναι η περίπτωση φορολογούμενης, η οποία ενώ είχε προχωρήσει σε πτώχευση της εταιρείας της αυτή φαινόταν ενεργή, καθώς κάποιοι ξέχασαν να ασχοληθούν με την καταχώριση της πτώχευσης στα ηλεκτρονικά συστήματα. Μέχρι και ο δικηγόρος σήκωσε τα χέρια ψηλά, καθώς του ήταν αδύνατον να βγάλει άκρη με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Ευτυχώς για τη φορολογούμενη τη λύση έδωσε ο Συνήγορος του Πολίτη. Η ιστορία ξεκινάει το 1998, όταν η ιδιοκτήτρια ατοµικής επιχείρησης στην Κω αποφάσισε να προχωρήσει στην πτώχευση της εταιρείας, καθώς τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα περίμενε. Η απόφαση του Πρωτοδικείου περί της πτώχευσης δηµοσιεύθηκε το 1998, µε δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας της πτωχεύσασας στην Καισαριανή, τη δε παύση των εργασιών στην αρµόδια ∆ΟΥ Κω ανέλαβε πληρεξούσιος λογιστής. Επειτα από πολλά έτη, η πολίτης διαπίστωσε ότι η εν λόγω επιχείρηση συνέχιζε να φαίνεται ενεργή. Η επικοινωνία της µε τη ∆ΟΥ Κω δεν απέδωσε καρπούς, καθώς οι αρµόδιοι την ενηµέρωσαν ότι «η πτώχευση δεν περάστηκε όταν έπρεπε και ότι το σύστηµα έχει πλέον κλειδώσει και δεν µπορεί να περαστεί τώρα». Προκειµένου να βρει κάποια λύση και επειδή επιθυµούσε να υπαχθεί στον νόµο Κατσέλη, η πολίτης ανέθεσε το 2017 την υπόθεση σε δικηγόρο, η οποία όµως μετά δύο έτη την ενηµέρωσε αφενός ότι αδυνατεί να διευθετήσει την υπόθεση, δεδοµένου και του µεγάλου αριθµού συνεµπλεκόµενων υπηρεσιών, αφετέρου ότι ο φάκελος της πτώχευσης αγνοείται. Κατόπιν αυτού η πολίτης ζήτησε τη συνδροµή του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Αρχή προκειµένου να διακριβώσει την τύχη του σχετικού φακέλου ήρθε επανειληµµένως σε επαφή µε όλες τις συναρµόδιες και εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Κατόπιν αυτού, σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο της ∆ΟΥ Κω, αφού συγκεντρώθηκαν εκ νέου όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, έγινε, έπειτα από 20 χρόνια, η παύση των εργασιών της επιχείρησης από την αρµόδια ∆ΟΥ αναδροµικά, µε ηµεροµηνία 24-12-1998.