ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 24% από 28% ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Στο 24% από 28% ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Ανάσα στην αγορά φέρνει η μείωση των συντελεστών φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων στο 24% από 28% το 2019 και στο 20% το 2020. Οι αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων το 2019 δεν πρόκειται να επιβαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό αλλά τον επόμενο, καθώς οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν τον μειωμένο φόρο το 2020 και αντίστοιχα οι μειώσεις του επόμενου έτους θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2021. Για το επόμενο έτος το κόστος υπολογίζεται στα 250 εκατ. ευρώ και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ το 2021. Ταυτόχρονα το 2020 θα μειωθεί στο 5% και ο συντελεστής στα διανεμόμενα κέρδη από 10%. Με βάση τα παραπάνω, ο μέσος συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων (φόρος εισοδήματος και φόρος επί των μερισμάτων) από 35,2% που είναι σήμερα θα μειωθεί στο 27,8% το 2019 και το 2020 στο 24%.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι αλλαγές θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα αλλά και τις επενδύσεις. Σήμερα, όπως σημειώνουν, δεν συμφέρει να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα καθώς ο επενδυτής θα διαπιστώσει ότι περισσότερο από το 55% των κερδών πηγαίνει στο ελληνικό κράτος. Και όλα αυτά όταν οι συντελεστές στις χώρες:

• Ιρλανδία, Κύπρο, Λεττονία και Σλοβενία κυμαίνονται από 10% έως 19%.

• Αυστρία, Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Φινλανδία από 20% έως 25%.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι πιο επιβαρυμένες φορολογικά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την περίοδο 2008-2018, σύμφωνα με μελέτη του Tax Foundation. Σχεδόν παντού στην Ευρώπη καταγράφεται μείωση των επιβαρύνσεων με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου ο μέσος πραγματικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην τελευταία θέση (31η) μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, με τη χειρότερη για τις επιχειρήσεις επίδοση.

Παράδειγμα 1: Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 200.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 56.000 ευρώ. Για το ποσό που απομένει (144.000 ευρώ) εφόσον διανεμηθεί θα καταβληθούν επιπλέον 14.400 ευρώ. Δηλαδή η επιχείρηση θα πληρώσει συνολικά 70.400 ευρώ. Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 48.000 ευρώ, ενώ ο φόρος στα διανεμόμενα στις 15.200 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 63.200 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται στις 7.200 ευρώ.

Η ίδια επιχείρηση το 2020 (με τη μείωση του συντελεστή στο 20% και του φόρου στα διανεμόμενα στο 5%) θα πληρώσει 48.000 ευρώ, δηλαδή θα γλιτώσει 22.400 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη 500.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 140.000 ευρώ. Για το ποσό που απομένει (360.000 ευρώ) εφόσον διανεμηθεί θα καταβληθούν επιπλέον 36.000 ευρώ. Δηλαδή η επιχείρηση θα πληρώσει συνολικά 176.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που επέρχονται ο φόρος θα μειωθεί στις 120.000 ευρώ, ενώ ο φόρος στα διανεμόμενα στις 38.000 ευρώ. Συνολικά θα πληρώσει 158.000 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται στις 18.000 ευρώ.

Η ίδια επιχείρηση το 2020 (με τη μείωση του συντελεστή στο 20% και του φόρου στα διανεμόμενα στο 5%) θα πληρώσει 120.000 ευρώ, δηλαδή θα γλιτώσει 56.000 ευρώ σε σύγκριση με το παλαιό καθεστώς.