ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 100 δισ. μειώθηκε η χρηματοδότηση προς τους ιδιώτες

Κατά 100 δισ. μειώθηκε η χρηματοδότηση προς τους ιδιώτες

Αυξημένη ανάγκη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για πάγιες επενδύσεις, καθώς και για την αναχρηματοδότηση ή την αναδιάρθρωση των χρεών τους, διαπιστώνει η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρατηρεί ωστόσο ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης από τις τράπεζες παραμένουν αυστηρά και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχει μειωθεί κατά 100 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο δανεισμού που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2010, καθώς ο δανεισμός του τραπεζικού τομέα προς την ιδιωτική οικονομία έχει συρρικνωθεί από τα 260 δισ. ευρώ στα 160,7 δισ. ευρώ (στοιχεία Μαΐου 2019). Η μείωση φθάνει το 38% και ένα σημαντικό μέρος της αποδίδεται στον τεράστιο όγκο των κόκκινων δανείων και στις διαγραφές που υποχρεώθηκαν να κάνουν οι τράπεζες. Για το 2019, οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί ότι θα εκταμιεύσουν στην οικονομία νέα δάνεια περίπου 13 δισ. ευρώ, αλλά οι αποπληρωμές δανείων και οι εκτεταμένες πωλήσεις στις οποίες προχωρούν, προκειμένου να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, καθηλώνουν τη χρηματοδότηση για το τρέχον έτος σε αρνητικά επίπεδα, με συνέπεια οι προοπτικές για αναστροφή της πιστωτικής συρρίκνωσης να είναι αμφίβολες. Την τελευταία δεκαετία, ο δανεισμός των επιχειρήσεων έχει συρρικνωθεί από τα 126,5 δισ. ευρώ (στοιχεία Ιουνίου 2010) στα 75 δισ. ευρώ (στοιχεία Μαΐου 2019) καταγράφοντας μείωση κατά 40,6%. Tην ίδια περίοδο, ο δανεισμός των νοικοκυριών έχει μειωθεί από τα 119,5 δισ. ευρώ στα 74,5 δισ. ευρώ (μείωση 37,6%) και ο δανεισμός των ελεύθερων επαγγελματιών από τα 13,9 δισ. ευρώ στα 11,1 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, εκεί δηλαδή που εντοπίζεται και το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό κενό και κυρίως οι μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες, σημαντικό μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για νέα δάνεια κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντλείται από τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία την τελευταία πενταετία έχει χορηγήσει, σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες, πάνω από 3,5 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις αυτές να επεκταθούν, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Χθες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες –Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς– και η ΕΤΕπ ανακοίνωσαν μια νέα πρωτοβουλία ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στις επιχειρήσεις που στηρίζουν την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Το νέο πρόγραμμα των 500 εκατ. ευρώ αποτελεί συνέχεια της πιστωτικής γραμμής ύψους 1,05 δισ. ευρώ που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ σε ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2016, μέσω της οποίας σε λιγότερο από μία τριετία έως σήμερα, σχεδόν 1.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα έχουν λάβει χρηματοδότηση με τους ευνοϊκούς όρους που προσφέρει η ΕΤΕπ. Το πρόγραμμα είναι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και αναμένεται να οδηγήσει σε επενδύσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη χώρα, σε όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού κ.λπ.