ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση με υψηλότερο «κούρεμα» προσαυξήσεων και λιγότερες δόσεις

Ρύθμιση με υψηλότερο «κούρεμα» προσαυξήσεων και λιγότερες δόσεις

Κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων (αντί των 120) παρέχει το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να τονωθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού τόσο φέτος όσο και τα επόμενα έτη. Μάλιστα, όσοι επιλέξουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σε 36 δόσεις θα δουν τις προσαυξήσεις να μειώνονται κατά 75%. Επί της ουσίας, όσο λιγότερες είναι οι δόσεις τόσο θα αυξάνεται το ποσοστό του «κουρέματος» στις προσαυξήσεις, ενώ στην εφάπαξ καταβολή της οφειλής προβλέπεται πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων. Ταυτόχρονα, με στόχο να τονωθούν οι εισπράξεις του τρέχοντος έτους, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει ένα ακόμα μπόνους στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που θα προκαταβάλουν ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης θα έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.  Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα δεν τροποποιείται στην ουσία της παρά μόνο η ελάχιστη δόση στα 20 ευρώ, καθώς και το επιτόκιο που περιορίζεται από 5% σε 3%.  Συγκεκριμένα, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να πληρώσουν το χρέος τους:

• Εφάπαξ, κερδίζουν πλήρη απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις.

• Σε 2 έως 4 δόσεις, έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.

• Σε 5 έως 12 δόσεις, έκπτωση 85%.

•  Σε 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 80%.

•  Σε 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%.

Οσοι αποφασίσουν την πληρωμή των οφειλών σε περισσότερες από 36 μηνιαίες δόσεις θα έχουν μικρότερη έκπτωση που θα φθάνει κατ’ ανώτατο όριο το 45%. Οσοι, δε, επιλέξουν τις 120 δόσεις θα διαπιστώσουν ότι οι τόκοι και προσαυξήσεις μειώνονται μόλις κατά 10%.

Στο μεταξύ, όσοι προκαταβάλλουν ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης που έχουν επιλέξει, θα χορηγείται σε αυτούς ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.   

Τι προβλέπει η ρύθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις:

• Ελάχιστη μηνιαία δόση η οποία μειώνεται από 30 ευρώ στα 20 ευρώ.

• Μείωση του επιτοκίου στο 3% από 5% και ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.

• «Παγώνουν» κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα. Σε όσους είναι ήδη δεσμευμένοι οι λογαριασμοί θα «ξεμπλοκάρουν».

• Ρυθμίζονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018. Εξαιρούνται οφειλές για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.

• Οσοι έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση.

• Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ/Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

• Εάν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης.

• Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, γενικά  ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από την αρμόδια εφορία για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε εργασίμων ημερών.

• Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Παραδείγματα για επιχειρήσεις:

1. Επιχείρηση οφείλει στο ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 50.000 ευρώ. Στην περίπτωση που αποφασίσει να πληρώσει το χρέος της σε 120 δόσεις θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 416 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το ετήσιο επιτόκιο. Η έκπτωση στις προσαυξήσεις μειώνεται κατά 10%.

2. Επιχείρηση έχει οφειλές ύψους 200.000 και 50.000 ευρώ προσαυξήσεις, στην περίπτωση που αποφασίσει να πληρώσει το χρέος της εφάπαξ, θα καταβάλει μόνο το ποσό της αρχικής οφειλής, δηλαδή 200.000 ευρώ.

3. Επιχείρηση χρωστάει 380.000 ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Από το ποσό αυτό, οι 290.000 ευρώ αποτελούν την αρχική οφειλή και οι υπόλοιπες 90.000 προσαυξήσεις. Στην περίπτωση που αποφασίσει να πληρώσει το χρέος της σε 36 δόσεις θα έχει έκπτωση 75% στις προσαυξήσεις. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα καταβάλει θα ανέλθει στις 312.500.