ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση τουριστικών αφίξεων 21% και εσόδων 23% την 3ετία 2016-2018

Αύξηση τουριστικών αφίξεων 21% και εσόδων 23% την 3ετία 2016-2018

Με βασικές αγορές προσέλκυσης ταξιδιωτικών εσόδων τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και την Ιταλία, ο ελληνικός τουρισμός την τελευταία τριετία κατέγραψε άνοδο εισπράξεων της τάξης του 23%. Οι πέντε αυτές χώρες έφεραν περίπου το 50% των εισπράξεων και το 40% των αφίξεων. Αν και η Γερμανία και η Βρετανία ξεχωρίζουν με ευκολία από τις άλλες τρεις αγορές, η επιμέρους δυναμική των υπόλοιπων χωρών μαρτυρεί τις μεταβολές που συντελούνται στο προφίλ των ξένων επισκεπτών της χώρας.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση 21% στις αφίξεις, 19% στις διανυκτερεύσεις και 23% στα έσοδα, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε το 2012. Συγκεκριμένα, το διάστημα 2016-2018 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα εμφάνισαν αύξηση στις αφίξεις από 24,8 εκατ. το 2016 σε 30,1 εκατ. το 2018, στις διανυκτερεύσεις από 190,4 εκατ. το 2016 σε 227,0 εκατ. το 2018 και στα έσοδα από 12,7 δισ. το 2016 σε 15,7 δισ. το 2018.

Η καταγραφή του ΙΝΣΕΤΕ βασίζεται στα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος και σε άλλες πηγές, και αφορά τις 26 μεγαλύτερες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού για το 2018.

Ομως την τριετία 2016-2018, η μέση διάρκεια παραμονής (ή ΜΔΠ) καταγράφει πτώση 1,8% σε 7,5 ημέρες το 2018, ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη (+1,1% σε 519,6 ευρώ το 2018) και η μέση ημερήσια δαπάνη (+3,0% σε 69,0 ευρώ το 2018). Στοιχεία που δείχνουν πως ανεβαίνει το οικονομικό επίπεδο των εισερχόμενων ταξιδιωτών. Ολες οι περιφέρειες σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους. Οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ έδωσαν +28% στις αφίξεις, +22% στις διανυκτερεύσεις και +27% στα έσοδα, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης «υποαπέδωσαν» (αφίξεις +20%, διανυκτερεύσεις +9% και έσοδα +11%). Οι εκτός Ε.Ε. χώρες στην τριετία παρουσίασαν αύξηση 15% στις αφίξεις, 26% στις διανυκτερεύσεις και 27% στα έσοδα. Ποιες επιμέρους χώρες όμως είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποιες τις μεγαλύτερες πτώσεις;

Οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2018, σύμφωνα με το INΣETE, είναι της Ρωσίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Νορβηγίας.