ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε πλεόνασμα ξαναγύρισε ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ για το 2019

Σε πλεόνασμα ξαναγύρισε ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ για το 2019

Σε πλεόνασμα, έστω και οριακό, επανέρχεται ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ για το τρέχον έτος, μετά και την έβδομη τροποποίησή του, όπως εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Μετά τις αναπροσαρμογές, τόσο στον τομέα των εσόδων όσο και των εξόδων, το ταμειακό αποτέλεσμα του υπερταμείου παραμένει βέβαια με αρνητικό πρόσημο, ήτοι έλλειμμα της τάξης των 79,9 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο όμως κατά 56,75 εκατ. ευρώ (από -136,66 εκατ. ευρώ). Ως εκ τούτου, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΕΦΚΑ, δηλαδή χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, διαμορφώνεται σε πλεόνασμα ύψους 8.085.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η αμέσως προηγούμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού του υπερταμείου, για το 2019, προέβλεπε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των 48,6 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για πλεόνασμα ύψους 245 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας αυτόματα «τρύπα» στο πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης, που προσέγγιζε τα 300 εκατ. ευρώ. Πλέον, η «τρύπα» περιορίζεται σε 236,9 εκατ. ευρώ. 

Στο επίπεδο των αναπροσαρμογών που οδήγησαν στη μετάβαση του ΕΦΚΑ σε δημοσιονομικό πλεόνασμα, αξιοσημείωτη θεωρείται η αύξηση των εσόδων κατά 100,4 εκατ. ευρώ (αύξηση εσόδων υπέρ Δημοσίου, αύξηση επιχορήγησης για κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημάτων και μερισμάτων κ.λπ.) καθώς και ο περιορισμός στην αύξηση των εξόδων, κυρίως λόγω της μείωσης από τις επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών μισθωτών κατά 71 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τις δαπάνες για συντάξεις, υπήρξαν αναπροσαρμογές, όπως αύξηση των δαπανών για συντάξεις γήρατος μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΝΑΤ (20 εκατ. ευρώ), συντάξεις θανάτου Δημοσίου (28 εκατ. ευρώ), επιδόματα ασθένειας (12 εκατ. ευρώ) και συντάξεις γήρατος Δημοσίου (11 εκατ. ευρώ), αλλά και μειώσεις στις προϋπολογισμένες δαπάνες, για συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΝΑΤ (12 εκατ. ευρώ), συντάξεις γήρατος ΟΓΑ (14 εκατ. ευρώ) καθώς και συντάξεις γήρατος ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ (12,4 εκατ. ευρώ).

Οι αυξομειώσεις σε έσοδα και δαπάνες οδήγησαν το τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ σε ταμειακό έλλειμμα της τάξης των 79,9 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 136,6 που προέβλεπε ο προηγούμενος τροποποιημένος προϋπολογισμός.

Οσο για το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, εκτιμάται σε πλεόνασμα της τάξης των 8,08 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου αναπροσαρμοσμένου ελλείμματος της τάξης των 48,66 εκατ. ευρώ και του αρχικώς προϋπολογισθέντος πλεονάσματος των 245 εκατ. ευρώ.