ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα νέα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τα νέα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα επιβολής προστίμων από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η νέα αρχιτεκτονική βασίζεται κατά κύριο λόγο στη βαρύτητα της παράβασης και στο πλήθος των θιγόμενων εργαζόμενων, ενώ σοβαρό ρόλο διαδραματίζει επίσης ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων, αποκλειστικά όμως όσων εργάζονται στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (δηλαδή στην έδρα, στο υποκατάστημα, στο παράρτημα κ.λπ.), η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, το καθεστώς απασχόλησης, αλλά και η υπαιτιότητα. Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών οδηγεί και στα νέα κάθε φορά πρόστιμα.

Η απόφαση που αναδιαμορφώνει εκ βάθρων το σύστημα που ίσχυε μέχρι πρότινος, στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε μικρότερα πρόστιμα, υπέρ των επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Σύμφωνα όμως με τον  κ. Βρούτση και τη γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας Αννα Στρατινάκη, τα πρόστιμα γίνονται δικαιότερα, απλούστερα και αποτρεπτικά για μελλοντικές παραβάσεις.

Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης, αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Ετσι, για παράδειγμα, υπάρχουν οι γενικές παραβάσεις που αφορούν το σύνολο του προσωπικού όπως είναι η εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού ή ετήσιου πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, με πρόστιμα  μεταξύ 500 και 3.000 ευρώ. Στην περίπτωση της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού το πρόστιμο ορίζεται μεταξύ 1.000 – 4.000 ευρώ κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα, δεν παίζει ρόλο το πλήθος των θιγόμενων εργαζομένων αλλά το συνολικό προσωπικό αποκλειστικά στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας.

Συνολικά, στις περιπτώσεις παραβάσεων που δεν αφορούν μόνο έναν ή κάποιους εργαζομένους, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 έως 8.000 ευρώ (ανάλογα, εάν η επιχείρηση απασχολεί 1-10 ή πάνω από 251 άτομα στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας). Αλλά και για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις θεσμοθετούνται συγκεκριμένα ποσά, τα οποία πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που εμπλέκονται σε αυτές. Μόνο το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία παραμένει σταθερό, στο ίδιο ύψος των 10.500 ευρώ, με δυνατότητα έκπτωσης στα 2.000 ευρώ.