ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο ένταξης στην αγορά εργασίας 88.600 ανέργων

Σχέδιο ένταξης στην αγορά εργασίας 88.600 ανέργων

Ολοκληρωμένο σχέδιο με 13 νέα προγράμματα, προϋπολογισμού άνω των 600 εκατ. ευρώ, για την ένταξη στην αγορά εργασίας 88.600 ανέργων, αναμένεται να ρίξει στη μάχη κατά της ανεργίας ο ΟΑΕΔ, έως το τέλος του χρόνου. Πρόκειται για νέα προγράμματα που έρχονται να προστεθούν στα 6 βελτιωμένα και ενισχυμένα προγράμματα απασχόλησης, που «τρέχουν» ήδη και αφορούν 40.200 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Τον προγραμματισμό του ΟΑΕΔ και τα συνολικά 19 προγράμματα απασχόλησης, με 129.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, παρουσίασε ο διοικητής του οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σχετικά με το ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής του ΟΑΕΔ παρουσίασε τα βελτιωμένα και ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας, καθώς και τα νέα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης, που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, από τις πρώτες ενέργειες στη διοίκηση του οργανισμού ήταν η αξιολόγηση των προγραμμάτων απασχόλησης που ήδη υλοποιούνταν. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για προγράμματα που επιδοτούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για τις προσλήψεις των ανέργων και τα οποία στην πλειονότητά τους κατέγραφαν χαμηλή απορροφητικότητα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, τον Νοέμβριο του 2019, τα εν λόγω προγράμματα είχαν 55.489 κενές θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των προγραμμάτων, με στόχο την αύξηση της απορροφητικότητάς τους, προωθήθηκε η αύξηση της επιδότησης, δηλαδή το ποσοστό του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους το οποίο καλύπτει ο ΟΑΕΔ, αφαιρέθηκαν δεσμεύσεις που υπήρχαν στο τέλος του προγράμματος, οι οποίες λειτουργούσαν ως αντικίνητρα για τους εργοδότες, απλουστεύθηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι εργοδότες και οι ωφελούμενοι άνεργοι, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ένταξης και πρόσληψης, δημοσιοποιήθηκαν τα προγράμματα και τερματίστηκαν τα αναποτελεσματικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, η επιδότηση αυξήθηκε έως και 90% στο πρόγραμμα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και από 50% έως περίπου 75% κατά μέσον όρο στα υπόλοιπα προγράμματα.

Στο ερώτημα βέβαια εάν αρκεί η επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η απάντηση από τον διοικητή του ΟΑΕΔ ήταν «όχι». «Δεν αρκεί απλώς να βελτιώνουμε τα υφιστάμενα προγράμματα απασχόλησης, πρέπει να δημιουργούμε και νέα, τα οποία να είναι στοχευμένα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος των 13 νέων προγραμμάτων είναι η μέγιστη απορροφητικότητα, η πανελλαδική κάλυψη και η στήριξη όλων των ηλικιακών ομάδων, με έμφαση σε ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενώ το χρονοδιάγραμμα είναι να υλοποιηθούν εντός του 2020.

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγεται το κοινωφελές πρόγραμμα (36.500 θέσεων εργασίας) διάρκειας οκτώ μηνών, που έχει ήδη ξεκινήσει, το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, το πρόγραμμα για ανέργους 30 ετών και άνω σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας, το πρόγραμμα νέων πτυχιούχων, το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία, το πρόγραμμα για ανέργους από 30 ετών και άνω σε περιφέρειες σε μετάβαση, το πρόγραμμα για κατάρτιση και απασχόληση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, το πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους από 22 έως 29 ετών, το οποίο θα ανοίξει αυτή την εβδομάδα, το νέο πρόγραμμα 3.500 πτυχιούχων οι οποίοι θα εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.ά.