ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα και λουκέτα για πειραγμένες ταμειακές

Πρόστιμα και λουκέτα για πειραγμένες ταμειακές

Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα που μπορούν να φθάσουν ακόμα και τους 20 μήνες θα επιβάλλει η εφορία σε όσους παραποιούν τις ταμειακές μηχανές ή εγκαθιστούν παράνομα λογισμικά συστήματα που «σβήνουν» τις συναλλαγές και «κλέβουν» τον ΦΠΑ. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο φορολογικό νομοσχέδιο, το ποινολόγιο της εφορίας γίνεται αυστηρότερο για τους επιτήδειους που επιχειρούν να αποκομίσουν κέρδος εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

1. Ταμειακές μηχανές: Οταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων:

• Από 2 έως 12 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης της ταμειακής την οποία αφορά ο έλεγχος.

• Από 3 έως 20 μήνες όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση ή οποιοδήποτε πρόσωπο μεταπωλεί λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση των ταμειακών. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

2. Αναστολή ΑΦΜ:  Αναστέλλεται η χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή απενεργοποιείται, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

3. Λογιστικά βιβλία: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:

• Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.

• Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και 30.000  ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά βιβλία.

• Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μιας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και των 50.000 ευρώ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος.

Προστασία ελεγκτών

Βαρύς είναι ο πέλεκυς και για όσους εμποδίζουν τους φορολογικούς ελέγχους αλλά και για περιπτώσεις άσκησης σωματικής βίας εις βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης μέχρι ένα μήνα.

β) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται ο έλεγχος με όπλα ή άλλα αντικείμενα, ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ και αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης από δύο έως έξι μήνες, και σε περίπτωση υποτροπής, από έξι μήνες έως τρία χρόνια.