ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκε το κόστος δανεισμού τον Ιούλιο

tte-ayxithike-to-kostos-daneismoy-ton-ioylio-2395132

Αύξηση στο κόστος δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατεγράφη τον Ιούλιο, ενώ τον ίδιο μήνα το επιτόκιο στις καταθέσεις παρέμεινε σταθερά χαμηλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ιούλιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων έμεινε αμετάβλητο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε, με το περιθώριο επιτοκίου να «ανοίγει» έτσι στις 3,97 εκατοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα:

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,11%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,08%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε, επίσης, σχεδόν αμετάβλητο στο 0,25%.

Νέα Δάνεια 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,08%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,36%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης στο 10,75%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,53%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,53%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε επίσης κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,74%. 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2,95%, τον Ιούλιο του 2020, και το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 2.773 εκατ. ευρώ έναντι 1.347 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι η αύξηση του μέσου επιτοκίου δεν οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων των επιμέρους κατηγοριών δανείων, αλλά στη σημαντική αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των χαμηλού ύψους δανείων που έχουν σχετικά υψηλότερα επιτόκια. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)