ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Στήριξη 2,8 δισεκ. ευρώ από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πέρυσι

Η Ελλάδα δεύτερη στην ΕΕ ως προς τις κατά κεφαλήν υπογραφές συμβάσεων με την ΕΤΕπ

Στήριξη 2,8 δισεκ. ευρώ από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πέρυσι

Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν το 2020 τόσο το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που παρείχε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) στην Ελλάδα, όσο και το ύψος των μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν.

Ειδικότερα, το περασμένο έτος συμφωνήθηκε νέα χρηματοδότηση ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Ελλάδας.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα κατά την περυσινή χρονιά ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις κατά κεφαλήν υπογραφές συμβάσεων με την ΕΤΕπ.


Τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την ιδιαιτέρως σημαντική οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΤΕπ για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του COVID-19, θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, θα αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, παρουσίασαν την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ και ο Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα.«Το 2020 ήταν ένα έτος μεγάλης δοκιμασίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών της. Επιπτώσεις που κατέστησαν αναγκαία τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με κάθε διαθέσιμο εργαλείο, μέσο και πόρο. Η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η συμβολή του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πολύ σημαντική», είπε ο κ. Σταϊκούρας, που είναι και εκ των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Μάλιστα, η στενή και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Αρχών και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα οδήγησε σε οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το περασμένο έτος, βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις – και, πρωτίστως, τις μικρομεσαίες – να ξεπεράσουν τις προκλήσεις του Covid-19 και στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση, δράσεις για το κλίμα και έργα υποδομών. Επιπλέον, η έγκριση της χρηματοδότησης μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ – ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στα χρόνια της δραστηριοποίησης της ΕΤΕπ στην Ελλάδα και είναι σχεδόν τριπλάσιο, σε σύγκριση με το 2019 – εγγυάται την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου του Ομίλου ΕΤΕπ ως κομβικού τεχνικού και χρηματοδοτικού εταίρου της χώρας», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.


«Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι προσηλωμένος στο να υποστηρίζει επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το περασμένο έτος, η συμμετοχή-ρεκόρ της τράπεζας της Ε.Ε. στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας έναντι του Covid-19, την αύξηση της δράσης για το κλίμα και την υποστήριξη επενδύσεων προτεραιότητας, κατέστη δυνατή χάρη στη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Αρχών, των επιχειρηματικών εταίρων και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Χόγιερ.

«Οι ειδικοί της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ παίρνουν διδάγματα από πρωτοποριακά έργα στην Ελλάδα και συνεισφέρουν με παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, για να βοηθήσουν ώστε οι επενδύσεις στην Ελλάδα να αποδώσουν περισσότερο. Ο αντίκτυπος της μελλοντικής δραστηριότητας του Ομίλου ΕΤΕπ θα ενισχυθεί περαιτέρω, με την έγκριση αριθμού-ρεκόρ νέων έργων. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ομίλου ΕΤΕπ αποδίδει καρπούς και θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον», σημείωσε ο κ. Χόγιερ.

«Η ΕΤΕπ υποστηρίζει τις επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλάζει προς το καλύτερο την πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια και βελτιώνει σημαντικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή-ρεκόρ του Ομίλου ΕΤΕπ την περασμένη χρονιά επιτρέπει σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και έργα μικρής κλίμακας, προκειμένου να προσφέρουν ασφαλέστερους δρόμους, καλύτερα σχολεία και προστασία από τις πλημμύρες. Αυτό καθίσταται εφικτό, χάρη στην κοινή δέσμευση και αφοσίωση των ομολόγων μας ανά τη χώρα και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα», είπε ο κ. Κέτελ Τόμσεν.


Το 45% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που διατέθηκε πέρυσι στην Ελλάδα θα συμβάλει άμεσα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Σε αυτό περιλαμβάνεται ειδική χρηματοδότηση για την ενθάρρυνση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και τοπικών έργων για την καλύτερη προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων από τις πλημμύρες.