ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Elevate Greece: 60 start ups ενισχύονται με μη επιστρεπτέα προκαταβολή από 5.000 εώς 100.000

Σκοπός της δράσης είναι οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, παρά την πανδημία.

Elevate Greece: 60 start ups ενισχύονται με μη επιστρεπτέα προκαταβολή από 5.000 εώς 100.000

Εξήντα νεοφυείς επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000 εώς 100.000, στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”».

Σκοπός της δράσης είναι οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, παρά την πανδημία. 

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 239 αιτήσεις χρηματοδότησης και έχουν αξιολογηθεί οι 169, ενώ εντός Ιουλίου αναμένεται η απόφαση ένταξης ακόμη 84 start ups, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,1 εκατ. ευρώ. 

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ και οι υποβολές συνεχίζονται έως την Πέμπτη 30 Σπετεμβρίου 2021.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε επίσης⇒ e-λιανικό: Ωφελούμενοι, προϋποθέσεις και ημερομηνίες

«Μέχρι πρότινος η Ελληνική πολιτεία δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν. Όταν δεν έχεις δεδομένα και στοιχεία είναι δύσκολο να υλοποιήσεις αποτελεσματική πολιτική», αναφέρει, σε σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.

«Μέσω του Elevate Greece πλέον έχουμε αναλυτικά δεδομένα για το οικοσύστημα καινοτομίας, άρα μπορούμε να υλοποιήσουμε και στοχευμένα προγράμματα στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η πανδημία του COVID επηρέασε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Η πολιτεία, μέσω του Elevate Greece, από πόρους του ΕΣΠΑ, στηρίζει με την μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από 5.000-100.000 € τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα χρειάζεται στήριξη, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας», σημειώνει ο ίδιος. 

Τελευταίες ειδήσεις