J.P. Morgan: Θετικές προοπτικές και επαναγορά μετοχών από τις ελληνικές τράπεζες

J.P. Morgan: Θετικές προοπτικές και επαναγορά μετοχών από τις ελληνικές τράπεζες

Η J.P. Morgan διατηρεί, όπως σημειώνει, αμετάβλητη τη θετική προοπτική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

5' 48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Θετικές διατηρεί τις εκτιμήσεις για τις ελληνικές τράπεζες η J.P. Morgan, αξιολογώντας την ανοδική προοπτική της ελληνικής οικονομίας σε σχέση και με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διαπιστώνοντας ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να υπερασπιστούν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων παρά τις προοπτικές για χαμηλότερα επιτόκια, στηριζόμενες στην αύξηση των δανείων, την ισχυρή δημιουργία προμηθειών και τη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού τους, που δεν δείχνει τάσεις υποβάθμισης.

Στον απόηχο του Greece Investment Forum στη Νέα Υόρκη στις 25 Ιανουαρίου, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η J.P. Morgan διατηρεί, όπως σημειώνει, αμετάβλητη τη θετική προοπτική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με βάση το ευνοϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο, τους καθαρούς ισολογισμούς, την καλή πορεία ανάπτυξης των δανείων και τη θεμελίωση της κερδοφορίας σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα στην απόδοση του κόστους και τις βελτιωμένες προοπτικές για απόδοση κεφαλαίου.

Ισχυρό μήνυμα για την ανάπτυξη κεφαλαίων και την επιστροφή κεφαλαίου: Οι ελληνικές τράπεζες φάνηκαν αισιόδοξες για την επιστροφή κεφαλαίου από το 2024 με προσεκτική έγκριση μερισμάτων που αναμένεται από τον SSM για τα κέρδη του 2023. Οι αρχικοί δείκτες πληρωμής μερισμάτων αναμένονται σε μέτρια επίπεδα, που κυμαίνονται από 10% για την Πειραιώς έως πάνω από 25% για τη Eurobank και την Εθνική, αλλά φαίνεται να αυξάνονται σταδιακά, φτάνοντας ενδεχομένως το 40%-50%. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου, ιδίως για την Εθνική και τη Eurobank, καθώς και την υψηλή οργανική δημιουργία κεφαλαίου που αναμένεται την περίοδο 2024-26, η αντιμετώπιση του πλεονάζοντος κεφαλαίου γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ενώ η Eurobank τόνισε τις συνεχιζόμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Κύπρο, η Εθνική ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που να είχαν οικονομική λογική. Ως εκ τούτου, η τράπεζα θα επικεντρωθεί σε αγορές χαρτοφυλακίου καθώς και σε συνεργασίες. Ενας βασικός τομέας εστίασης είναι οι επανακτήσεις των δανειακών χαρτοφυλακίων (RPLs), που βρίσκονται επί του παρόντος στα χέρια των επενδυτικών κεφαλαίων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης από τα NPE, καθώς και η χρηματοδότηση για ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία και την απόκτηση NPE, με το δυνητικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται σε 20-40 δισ. ευρώ. Οπως παρατηρεί η J.P. Morgan, η επαναγορά μετοχών είναι στο επίκεντρο, καθώς σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε μια ελληνική τράπεζα, ο SSM μπορεί να προτιμά τις εφάπαξ εξαγορές για τη βελτιστοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου έναντι μιας υψηλότερης πληρωμής μερίσματος βραχυπρόθεσμα. Η J.P. Morgan προεξοφλεί επαναγορά 8% από την Εθνική το 2024 σε σχέση με το υπόλοιπο 18% του μεριδίου του ΤΧΣ στην τράπεζα, ενώ η διοίκηση της Εθνικής τόνισε τα σχέδια επαναγοράς της που εξετάστηκαν δεν αφορούν αποκλειστικά στο μερίδιο του ΤΧΣ.

Ανάκαμψη της αύξησης των δανείων: Μετά από μια δύσκολη χρονιά για την αύξηση των δανείων το 2023 –λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και των αποπληρωμών του μεγάλου εταιρικού τομέα– η ανάκαμψη είναι μπροστά μας, σημειώνει η J.P. Morgan, με βάση και την πορεία του δ’ τριμήνου του 2023 που δείχνει πολλά υποσχόμενο. Οι τράπεζες προβλέπουν ετήσια αύξηση 4%-6% στα δάνεια καλής εκτέλεσης για τα επόμενα χρόνια, λόγω των εταιρικών επενδύσεων και της χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με το RRF αναμένεται να φτάσει τα 5 δισ. ευρώ το 2024 ή περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ και θα διατεθεί κυρίως σε έργα τουρισμού, πράσινης μετάβασης και ανάπτυξης υποδομών. Οι Αμερικανοί επενδυτές εστίασαν πολύ στην χαμηλή δυναμική των δανείων των νοικοκυριών και στο μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάκαμψης, ιδιαίτερα στην αγορά στεγαστικών δανείων, με ετήσιες εκταμιεύσεις 1-1,2 δισ. ευρώ που εξακολουθούν να βρίσκονται μόλις στο 10% του προ κρίσης επιπέδου. Οι προσπάθειες των τραπεζών για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την ενίσχυση των προτάσεων των πελατών, σε συνδυασμό με κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως το ψηφιοποιημένο κτηματολόγιο και τα προγράμματα επιδότησης στεγαστικών δανείων, αναμένεται να ενισχύσουν τον δανεισμό από το 2025.

Οι πρόσθετες πιέσεις στα έσοδα από τόκους (NII), που όπως σημειώνει η J.P. Morgan βρέθηκαν στο επίκεντρο των επενδυτών, αναμένεται να είναι μέτριες, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος ανάπτυξης με γνώμονα τα επιτοκιακά έσοδα πλησιάζει τα τελευταία του στάδια και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που οδήγησαν στην απότομη άνοδο του NII (αύξηση 51% σε ετήσια βάση το 9μηνο του 23) μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις όταν αρχίσει η αποκλιμάκωση. Το μήνυμα από τις τράπεζες είναι ότι η ευαισθησία θα είναι μειωμένη λόγω της αναμενόμενης αύξησης των δανείων και των ευνοϊκών τάσεων των καταθέσεων. Οι τράπεζες επενδύουν σε προϊόντα σταθερού επιτοκίου και επανεπενδύουν περιουσιακά στοιχεία που λήγουν με υψηλότερα επιτόκια και για παράδειγμα η Alpha έχει περίπου 5 δισ. ευρώ χρεογράφων που λήγουν έως το 2026 που θα επανεπενδύονταν με premium 1-2% pt σε σχέση με τις τρέχουσες αποδόσεις.

Η αλλαγή παραδείγματος στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την τραπεζοασφάλιση προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία στην αγορά: οι ελληνικές τράπεζες είναι αισιόδοξες για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και προμήθειες, και ιδιαίτερη έμφαση στο φόρουμ επενδυτών μας ήταν η αυξανόμενη διείσδυση στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στις τραπεζοασφάλειες. Τα υπό διαχείριση ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ανθούν με αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση 10% τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ρυθμό της Ευρώπης. Ωστόσο, το μέγεθος της αγοράς της Ελλάδας παραμένει μέτριο, ιδιαίτερα μικρότερο από αντίστοιχες αγορές όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, για λόγους που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εξάρτησης από το κράτος για ασφάλεια, τόσο για ασφάλιση υγείας όσο και για συντάξεις, τον υψηλό κατακερματισμό στον τραπεζικό τομέα που οδηγεί σε καλύτερα επιτόκια αποταμίευσης για προϊόντα καταθέσεων και τον χαμηλό χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Η ανάπτυξη καθοδηγείται από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση και την βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τεχνολογικές εξελίξεις που διευρύνουν την προσβασιμότητα των προϊόντων και τις υποστηρικτικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στον ασφαλιστικό τομέα, ένα παράδειγμα είναι η εισαγωγή της υποχρεωτικής ασφάλισης περιουσίας για ορισμένες επιχειρήσεις καθώς και οι φορολογικές εκπτώσεις για τα νοικοκυριά. Οπως σημείωσε η Alpha, η οποία πρόκειται να επωφεληθεί ιδιαίτερα από την τεχνογνωσία της UniCredit, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας κατοικιών 75%, μόνο το 15% των ελληνικών κατοικιών ήταν ασφαλισμένα, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και αποκαλύπτοντας τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες κάλυψης της αγοράς.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή παρά τα υψηλότερα επιτόκια, υποστηριζόμενη από την ισχυρή μακροοικονομική δυναμική, τη χαμηλή εταιρική, καθώς και τα ανώτατα όρια επιτοκίων που προσφέρονται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο περιλαμβάνει τα δύο τρίτα των συνολικών δανείων, οι τράπεζες ήθελαν να τονίσουν ότι η κερδοφορία του εταιρικού τομέα βρισκόταν στα υψηλά πολλών ετών. Από την πλευρά των στεγαστικών δανείων, η αύξηση της απασχόλησης και οι υψηλότεροι πραγματικοί μισθοί βελτιώνουν την οικονομική προσιτότητα των νοικοκυριών, ενώ οι διοικήσεις τόνισαν επίσης ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα στεγαστικά είναι παλιά δάνεια που έχουν επιβιώσει από την περίοδο της κρίσης και είναι διαρθρωτικά λιγότερο ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων

Στους θυλάκους κινδύνου περιλαμβάνονται δάνεια μικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που εκταμιεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό την περίοδο 2018-2020, τα οποία σύμφωνα με την Εθνική ανέρχονται στο 8% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων της τράπεζας, αν και με ισχυρή κάλυψη και μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα σημάδι επιδείνωσης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT