Στις ασφάλειες μπαίνει ο όμιλος Intracom – Εξαγοράζει την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Στις ασφάλειες μπαίνει ο όμιλος Intracom – Εξαγοράζει την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων γενικών ασφαλειών με κυριότερη την «πυρός και λοιπών υλικών ζημιών»

4' 54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ προχωρά ο όμιλος Intracom επιδιώκοντας την επέκτασή του στην ασφαλιστική αγορά. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ δραστηριοποιείται σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων γενικών ασφαλειών με κυριότερη την «πυρός και λοιπών υλικών ζημιών», που ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων βιομηχανικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το 2023 διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκατ. ευρώ και σε 4 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ και 3,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2022. Όπως σημειώνεται στην Εκθεση Φερεγγυότητας του 2023, η Εταιρεία παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της. Τα βασικά ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1,79% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ανέρχεται σε 5,9 εκατ. ευρώ και όπως σημειώνεται εξακολουθεί να υπόκειται σε εποπτική αξιολόγηση.

Τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 201,87% κατά την 31/12/2023, ενώ ο δείκτης κάλυψης της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR) σε 297,91%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τη χρήση του 2023 ανήλθε στα 17,9 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 11,27% σε σχέση με τη χρήση του 2022 που ανήλθε στα 16,1 εκατ. ευρώ Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων προήλθε από το σύνολο σχεδόν των κλάδων ασφάλισης, με σημαντικότερη αύξηση στους κλάδους ιατρικών δαπανών (43,86%), αυτοκινήτου (83,31%), θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών (26,67%), πυρός και λοιπών υλικών ζημιών (11,65%) και γενικής αστικής ευθύνης (42,12%). Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση της παραγωγής στον κλάδο πιστώσεων και εγγυήσεων (-46,32%). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το έτος 2023 την είχαν οι κλάδοι πυρός και λοιπών υλικών ζημιών και γενικής αστικής ευθύνης με ποσοστό 47,83% και 14,91% αντίστοιχα.

Το προφίλ

Η Ευρώπη Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1985 από ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993 το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από τον Νικόλαο Μακρόπουλο.

Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον κλάδο περιουσίας, όπου ειδικεύεται στις ασφαλίσεις των μεγάλων βιομηχανικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία.

Στον κλάδο περιουσίας, η Ευρώπη Ασφαλιστική κατέχει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ισχυρή θέση μεταξύ των αμιγώς ιδιωτικών Ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, πρωταγωνιστεί στον κλάδο ασφαλίσεων μεταφορών, ενώ στον κλάδο αυτοκινήτου, ασκώντας συνετή πολιτική, αύξησε τη συμμετοχή του στο σύνολο της παραγωγής της.

Το 1998 στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρώπη Ασφαλιστική εισήλθε, με μειοψηφική συμμετοχή, η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μεταβιβάζοντας όμως στην συνέχεια το ποσοστό της στον  βασικό μέτοχο της Εταιρείας Νικόλαο Μακρόπουλο.

Στη θετική πορεία της Ευρώπη Ασφαλιστική συνέβαλε καθοριστικά και η συνεργασία της με παγκοσμίως γνωστούς για την οικονομική τους ευρωστία αντασφαλιστικούς οίκους, αξιολογημένους με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την Ευρώπη Ασφαλιστική με το υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση

H εταιρεία επιβεβαίωσε την εξαγορά, αξίας 46,6 εκατ. ευρώ, με την εξής ανακοίνωση:

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), μοναδική μέτοχος (100%) της ανώνυμης εταιρείας «INΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «INTRACOM PROPERTIES») και μέτοχος στην ανώνυμη εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.»), άμεσα κατά ποσοστό 27,60% και έμμεσα, κατά ποσοστό 60,12%, μέσω της «INTRACOM PROPERTIES», ανακοινώνει την υπογραφή στις 29/05/2024 δεσμευτικού Μνημονίου Συμφωνίας – Πλαισίου μεταξύ της Εταιρείας, της θυγατρικής της INTRACOM PROPERTIES και του κ. Νικολάου Μακρόπουλου (Πωλητή), μοναδικού μετόχου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»), για τον ορισμό των βασικών όρων μιας σειράς επιμέρους συναλλαγών που θα αφορούν:

1. την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την «INTRACOM PROPERTIES» του συνόλου των μετοχών της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας από τον Πωλητή, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 46.550.000 (εκ του οποίου ποσό € 30.000.000 θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και ποσό € 16.550.000 την αγορά του υπολοίπου 35%).

Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος

2. την είσοδο νέων επενδυτών στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,60 %) που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω εταιρεία, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην INTRACOM PROPERTIES, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

3. τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση:

α) της, ήδη ανακοινωθείσας στο επενδυτικό κοινό, πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES από την εισηγμένη K.Λ.Μ. Α.Ε., η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, την εταιρική, χρηματιστηριακή και φορολογική νομοθεσία, όπου η
Απορροφώσα «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α., και

β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών στην οποία ο Πωλητής θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», και σελίδα 2 / 2

4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από τη μοναδική μέτοχό της, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».

Προς υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Σ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. με Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ν. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του. Πρόθεση δε της Εταιρείας είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος να προταθεί για την ανάληψη και της θέσης του μη εκτελεστικού Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η INTRACOM HOLDINGS θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Οι ως άνω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Εταιρεία επί της πορείας των ως άνω συναλλαγών.

Πηγή: Moneyreview.gr

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT